• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Lakiernictwo Ciekłe

  Wydanie nr: 3(131)/2021

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  25.06.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Kubek typu Zahn.

  Kubek typu Zahn.

  Strona 1 z 2

  Pomiar lepkości kubkami wypływowymi

  Lepkość jest jednym z podstawowych parametrów opisujących wyroby farbiarskie. W teorii lepkością nazywamy właściwość cieczy charakteryzującą wewnętrzne tarcie między sąsiednimi warstwami płynu poruszającymi się z różnymi prędkościami. Lepkość kinematyczna, czyli stosunek lepkości dynamicznej do gęstości cieczy, wyrażana jest w metrach kwadratowych na sekundę (m2/s) lub cSt.

  DLACZEGO WARTO MIERZYĆ LEPKOŚĆ?

  Kontrola lepkości farb i lakierów oraz innych cieczy stosowanych jako materiały powłokotwórcze umożliwia nie tylko uzyskanie lepszej wydajności, ale przede wszystkim zachowanie wysokiej jakości i powtarzalności wyrobów. Znajomość lepkości pozwala na odpowiednie ustawienie wykorzystywanego sprzętu, np. dobór ciśnienia podawanego w agregacie malarskim. W drugą stronę, dodając odpowiedni rozpuszczalnik, możemy doprowadzić do uzyskania lepkości zalecanej dla wybranego sposobu malowania – manualnego wałkiem lub pędzlem czy mechanicznego agregatem. Jest to ważne, ponieważ zastosowanie cieczy o zbyt wysokiej lepkości może skutkować zatykaniem się dyszy malarskiej oraz powstaniem struktury „baranka”, a o zbyt niskiej – powstawaniem zacieków.

  RÓŻNE RODZAJE KUBKÓW WYPŁYWOWYCH

  Spośród wielu rodzajów urządzeń wykorzystywanych do pomiaru lepkości kubki odznaczają się prostą konstrukcją, łatwością i szybkością pomiaru oraz stosunkowo dużym zakresem lepkości kinematycznej, w którym można je stosować (od około 2 do 1800 cSt). Zbiorniki i dysze kubków wypływowych wykonane są zazwyczaj ze stali nierdzewnej lub anodyzowanego aluminium. Na przebiegu lat wiele krajów i organizacji opracowało własne, znormalizowane kubki wypływowe. Występujące między nimi różnice w postaci odmiennej pojemności, średnicy dyszy lub geometrii w pobliżu dna utrudniają ustalenie wzajemnych zależności, co doprowadza do niejasności podczas porównywania wyników pomiarów otrzymanych przy wykorzystaniu kubków odnoszących się do różnych norm.

  Najczęściej spotykane kubki wypływowe to kubki spełniające normę ISO 2431 (średnice dyszy 3-4-5-6 mm), DIN 53211 (średnica 4 mm – inne średnice, choć występują, nie zostały objęte normą) oraz ASTM D1200, zwane potocznie kubkami Forda (średnice 1-2-3-4 mm). Kubki te oferowane są zarówno w formie laboratoryjnej, jak i zanurzeniowej. Wśród kubków typowo zanurzeniowych można dodatkowo wyróżnić kubki typu Zahn i Shell. Dobór właściwego kubka związany jest z badanym zakresem lepkości oraz koniecznością utrzymania czasu wypływu cieczy w określonych granicach zawartych w normach. Przykładowo, dla normy ISO 2431, czas ten musi zawierać się między 30 a 100 s. Producenci farb w specyfikacjach technicznych produktu często przekazują informację o tym, jaki kubek jest zalecany. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Kubek ISO, typ laboratoryjny.
  Kubek ISO, typ zanurzeniowy.
  Profesjonalny statyw z wbudowaną poziomnicą i płaszczem wodnym.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...