• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Wydarzenia

  Wydanie nr: 6(122)/2019

  Artykuły branżowe

  Wydarzenia

  ponad rok temu  23.12.2019, ~ Administrator   

  Zaawansowane technologie tworzyw wyzwaniem dla nauki i przemysłu

  Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych były przedmiotem 13. Międzynarodowej Konferencji Advances in Plastics Technology – APT '19, która odbyła się w Chorzowie w dniach 29–31 października 2019 r.

  Organizatorem konferencji była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach. Konferencja ta organizowana jest w cyklu dwuletnim od roku 1996 i jest ważnym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, na stałe weszła do kalendarza spotkań naukowo-technicznych poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom w dziedzinie tworzyw polimerowych. Celem konferencji jest przedstawienie nowych technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie między Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią oraz pomiędzy nauką i przemysłem.
  Konferencję prowadzono w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem całego jej przebiegu na język polski. Wzięło w niej udział ok. 100 specjalistów branży przetwórstwa tworzyw oraz przedstawicieli świata nauki z 16 krajów (Australii, Austrii, Belgii, Cypru, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch), reprezentujących 70 instytucji; 48% delegatów przybyło z zagranicy. 73% instytucji reprezentowanych na konferencji stanowiły jednostki przemysłowe branży tworzyw, a 23% – instytuty naukowo-badawcze i wyższe uczelnie.
  Podczas trzech dni obrad wygłoszono 44 referatów, a w sesji plakatowej przedstawiono 12 plakatów naukowo-technicznych, z czego 38 referatów i 5 plakatów zostało zaprezentowanych przez przedstawicieli ważnych zagranicznych ośrodków przemysłowych oraz naukowo-badawczych. Program konferencji obejmował zagadnienia nowości w zakresie bazy surowcowej dla tworzyw, jak: materiały polimerowe (polimery, biopolimery, polimery techniczne, polimery biodegradowalne, kompozyty polimerowe), pigmenty oraz zagadnienia kolorystyki tworzyw, napełniacze, plastyfikatory oraz nowej generacji środki pomocnicze i modyfikatory; osiągnięcia dotyczące przetwórstwa tworzyw i ich stosowania; maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw; aspekty ekologiczne (recykling, uwarunkowania legislacyjne) oraz zagadnienia badawcze i kontrolno-pomiarowe. 65% wygłoszonych referatów pochodziło z przemysłu, a 28% z ośrodków akademickich i badawczo-rozwojowych. Został zaprezentowany szeroki wachlarz technologii przetwórstwa tworzyw, obejmujący najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny z uwzględnieniem wielu praktycznych aspektów.

  Podczas konferencji siedem firm prezentowało swoje stoiska, przedstawiając osiągnięcia z zakresu surowców, technologii i urządzeń do badania tworzyw.
  Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili bogaty program, jak również obecność przedstawicieli wielu instytucji przodujących w dziedzinie przetwórstwa tworzyw. Na uwagę zasługiwało duże zaangażowanie uczestników konferencji w jej przebieg merytoryczny, co przejawiało się ożywioną dyskusją po większości referatów. 
  Wydaje się, że konferencja umożliwiła spełnienie jednego z podstawowych jej zadań, jakim było stworzenie płaszczyzny współpracy między krajami z różnych części Europy oraz pomiędzy przedstawicielami przemysłu i nauki w dziedzinie rozwoju nowoczesnych technologii tworzyw polimerowych.    

  Anna Pająk
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 
  Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

  GALERIA ZDJĘĆ

  Płaszczyzna współpracy
  Płaszczyzna współpracy

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...