• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Artykuły branżowe

  Wydanie nr: 3(77)/2012
  Strona 1 z 3

  Skuteczne techniki zarządzania systemem transportu malowanych detali


  Systemy transportu międzyoperacyjnego są jednym z najważniejszych elementów linii malarskich, mimo że nie mają znaczenia czysto technologicznego. Od właściwie dobranego systemu transportu zależą takie parametry, jak: wydajność linii, jakość powłoki malarskiej oraz maksymalne wymiary detali, które możemy pomalować.


  Oczywiście, nie należy rozpatrywać zagadnienia systemów transportu w oderwaniu od innych elementów linii malarskich, a w szczególności od:

  - urządzeń do przygotowania powierzchni przed malowaniem

  - kabin malarskich i systemów aplikacji farby proszkowej

  - pieców do wygrzewania farby


  Rodzaje systemów transportu międzyoperacyjnego, stosowanych w malarniach proszkowych, można usystematyzować w sposób pokazany na rys. 1.

  1177dobor_001.jpg

  Rys. 1. Rodzaje systemów transportu międzyoperacyjnego.


  Dobór właściwego systemu transportu dokonywany jest zazwyczaj na podstawie następujących danych:

  - wymagana wydajność linii

  - technologia przygotowania powierzchni i malowania

  - wymiary i ciężar malowanych detali

  - powtarzalność wymiarów detali

  - częstość zmian farby proszkowej

  - wymiary pomieszczenia malarni

  - środki finansowe przeznaczone na linię malarską

  Przy stosowaniu różnych systemów transportu podwieszanego detale zawieszane są według następujących schematów:

  a. ręczne ? krzyżowe, dookólne i wahadłowe (rys. 3)

  b. automatyczne ? dookólne (rys. 9)

  c. mieszane oraz automatyczne z torami odstawczymi (rys. 13)


  A oto krótkie charakterystyki poszczególnych systemów transportu z opisaniem ich zalet i wad:


  Systemy transportu wózkowego (dolnego)

  1177dobor_002.jpg

  Rys. 2. System transportu wózkowego (podłogowego).


  W systemie tym detale umieszczane są ręcznie w kabinie malarskiej, a po napyleniu farbą proszkową dalej ręcznie przenoszone na zbiorczy wózek jeżdżący po posadzce malarni.

  Zalety:

  - możliwość dobrego upakowania detali w piecu

  - niska cena

  - na malarnie można zaadaptować stosunkowo małe pomieszczenia


  Wady:

  - obniżona wydajność linii ze względu na ręczne przenoszenie detali

  - ograniczone wymiary i waga detali

  - częste wady powłoki malarskiej (obicia detalu o detal)


  Systemy transportu podwieszanego

  1177dobor_003.jpg

  Rys. 3. Systemy transportu podwieszanego ręcznego - schemat zawieszenia detali.


  Ręczne


  Detale umieszczane są na wózkach zbiorczych według schematu przedstawionego na rys. 3.


  Krzyżowe (dwustronne i jednostronne)

  1177dobor_004.jpg

  Rys. 4. System transportu podwieszanego ręcznego krzyżowego dwustronnego.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...