• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Redakcja

  O nas: „Lakiernictwo Przemysłowe” jest jedynym czasopismem w Polsce opisującym całość procesów składających się na przemysłowe nakładanie powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz przygotowanie powierzchni pod te powłoki. Pismo podejmuje zagadnienia związane z wyrobami lakierowymi, urządzeniami i technologiami, badaniem powłok, obowiązującymi normami i możliwymi certyfikatami oraz ekologią i bhp w lakierni.

  Czasopismo spełnia istotną rolę w promowaniu najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, często pozyskiwanej od liderów rynku branży lakierniczej. Magazyn, dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, jest też swoistym rodzajem fachowego podręcznika, po który można sięgnąć w każdej chwili. Aby zapewnić jak najwyższą jakość publikacji współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi, najbardziej cenionymi specjalistami oraz zagranicznymi czasopismami branżowymi.

  Czytelnicy: kierownicy, technolodzy oraz osoby zarządzające działami odpowiedzialnymi za procesy obróbki w zakładach produkcyjnych. Wśród naszych odbiorców znajdują się firmy wykorzystujące procesy lakierowania i obróbki powierzchni w różnych gałęziach przemysłu.

  Odbiorcy: zakłady obróbki powierzchniowej (firmy posiadające lakiernie, galwanizernie lub ocynkownie).

  Dystrybucja: prenumerata, wysyłka do zakładów z własnej bazy danych, bezpłatna dystrybucja na targach i sympozjach branżowych. Nakład 6000 egz.