• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2023

  FILTRUJ KATALOG FIRM

  wyniki wyszukiwania przeładowują się automatycznie

  TAW NOVA VERTA POLSKA

  PRODUKTY

  Urządzenia lakiernicze

  do lakierowania ciekłego

  kabiny lakiernicze

  Bytom 41-902, Czarnieckiego  10
  tel. 32 286 69 11
  fax 32 281 60 27
  email: biuro@kabinylakiernicze.com
  www.kabinylakiernicze.com

  Projektowanie kabin wyposażenia lakierni natryskowych, a w tym:

  • Kabin uniwersalnych lakierniczo-suszących
  • Kabin specjalistycznych do lakierowania, do suszenia (kabiny suszarki)
  • Kabin przygotowania i obróbki powierzchni, oraz o podobnym zastosowaniu,
  • Kabin przygotowania farb i lakierów, w tym zautomatyzowane kuchnie farb lub kabiny do instalacji oprzyrządowania technologicznego
  • Kabin lub stref uniwersalnych, wielofunkcyjnych
  • Kabin manewrowych, buforowych, i innych stosowanych w procesach lakierniczych, na liniach technologicznych

  Zajmujemy się projektowanie ciągów technologicznych zabezpieczenia antykorozyjnego z wykorzystaniem obróbki strumieniowo ściernej i kabin śrutowania, mycia i fosforanowania przygotowania powierzchni do procesu lakierniczego, z nakładaniem powłok zabezpieczających i suszeniem

  Prace projektowe obejmują również:

  • Systemy wentylacyjne stanowisk lakierniczych, w większości dla wyrobów lub konstrukcji wielkogabarytowych
  • Systemy wentylacyjne stanowisk przygotowania i obróbki powierzchni wraz z doposażeniem
  • Lakiernie dla pojazdów kołowych, szynowych i innych wszystkich typów
  • Lakiernie dla serwisów samochodowych
  • Lakiernie maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych wszystkich rodzajów
  • Lakiernie mebli i przemysłu meblarskiego
  • Lakiernie laminatów, tworzyw sztucznych i innych podobnych wyrobów.
  • Lakiernie dla procesów produkcji, napraw i remontów, oraz sektora usług

  Wykonujemy:

  • Rysunki i wizualizacje, w tym 2D, 3D
  • Wytyczne posadowienia fundamentowania, wyprowadzenia systemów wentylacyjnych doposażenia technologicznego w odniesieniu do procesów produkcyjnych lub remontowo naprawczych w warunkach zabudowy Inwestora
  • Koncepcje optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej pod zabudowę kabin, modernizację lakierni lub kabin istniejących
  • Wytyczne zasilania (wszystkie branże)
  • Projekty architektoniczno-budowlane, instalacji zasilających i pozostałych

  Produkujemy:

  • Elementy wyposażenia uzupełniającego i doposażenie kabin
  • Konstrukcje i elementy konstrukcji dostosowania kabin do wymogów Użytkownika
  • Elementy systemów wentylacyjnych i pozostałych
  • Elementy systemów transportu technologicznego.
  • Świadczymy usługi transportowe związane z realizacją inwestycji
  • Doposażamy lub wyposażamy kabiny i stanowiska lakiernicze w osprzęt technologiczny