• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 3(119)/2019

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  10.06.2019, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 4

  Jak wykorzystać ostatnie szanse na uzyskanie dotacji

  Artykuł poświęcony jest głównie nowej odsłonie konkursu dedykowanego przedsiębiorstwom planującym realizować inwestycje w makroregionie Polski wschodniej. Obszar ten obejmuje pięć województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

  Warte odnotowania już na wstępie jest, iż dotychczas celem wsparcia w konkursach organizowanych w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polski Wschodniej było wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów (innowacja produktowa co najmniej na skalę polskiego rynku) będących wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, co w praktyce uprzywilejowywało wyłącznie producentów i to tych, którzy podejmowali uprzednio działalność badawczo-rozwojową (B+R). Obecnie działanie pozwala uzyskać dofinansowanie dla inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub nowych procesów technologicznych, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą. Dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku lub wdrożenia wyników prac B+R, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa co najmniej na poziomie regionalnym. Wobec powyższego należy podkreślić następujące korzystne zmiany:

  • dopuszczenie wprowadzania nowych procesów technologicznych jako celu projektu
  • zniesienie konieczności wdrażania innowacji poprzedzonych pracami B+R (przy czym, jeżeli ma to miejsce, to obniżony zostaje poziom innowacyjności z pułapu krajowego do szczebla regionalnego).

  Co istotne, w praktyce zmiany w konkursie zwiększają dostępność środków dla przedsiębiorstw usługowych, zwłaszcza tych oferujących usługi bazujące na wykorzystaniu technologii, a zatem otwierają się możliwości aplikowania np. dla firm zajmujących się przygotowaniem czy wykończaniem powierzchni detali w drodze chociażby galwanizowania, lakierowania itd. 
  Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są przedsiębiorstwa zaliczane do segmentu MŚP (najogólniej to te, których poziom średniorocznego zatrudnienia przez ostatnie dwa lata obrachunkowe z rzędu nie przekraczał pułapu 250 etatów z uwzględnieniem ewentualnych powiązań kapitałowo-osobowych), które spełniają poniższe warunki:

  • posiadają siedzibę lub oddział na terytorium RP
  • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy (trwający przynajmniej 12 miesięcy)
  • w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie minimum 600 tys. zł
  • przynależą do tzw. ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego od co najmniej pół roku.

  W kontekście uwarunkowań podmiotowych warto wspomnieć, iż co prawda utrzymano oczekiwania co do posiadania pewnego „potencjału rynkowego” wobec wnioskodawców, jednakże zostały one złagodzone, gdyż zniesiony został niedawny jeszcze wymóg posiadania średniorocznego zatrudnienia na poziomie minimum 5 etatów w ostatnim roku obrotowym.
  W tym miejscu należy także wyjaśnić, jak rozumieć wspomniane „ponadregionalne powiązanie kooperacyjne”. Na wstępnie odnotujmy, iż przedstawione zostały wysoce zorganizowanej formy przybierającej jakąś szczególną postać, np. stowarzyszenia, fundacji czy klastra. Oczywiście, jeżeli tak to wygląda, wówczas nie stanowi to problemu. Warunkiem jednak zasadniczym dla wszelkich form współpracy jest spełnienie następujących przesłanek, aby współpraca taka mogła zostać uznana za owe ponadregionalne powiązanie kooperacyjne:

  • uczestnictwo w tej współpracy obejmuje minimum pięciu przedsiębiorców
  • działalność dotyczy uczestników w pokrewnych sektorach lub współpracy między członkami w procesie tworzenia produktów o komplementarnym charakterze
  • funkcjonowanie tej współpracy ma miejsce od minimum roku (przy czym od samego wnioskodawcy oczekuje się co najmniej 6-miesięcznego uczestnictwa)
  • w składzie członków/uczestników są podmioty z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jednego z makroregionu Polski wschodniej
  • podmiot zarządzający musi posiadać siedzibę na terytorium RP.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...