• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 4(126)/2020

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  07.09.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 3 z 3

  Zauważmy przy tym, że wspomniane „ponadregionalne powiązanie kooperacyjne” może mieć dowolną formę współpracy przedsiębiorstw, o ile:

  • obejmuje min. pięciu przedsiębiorców;
  • działalność dotyczy uczestników w pokrewnych sektorach lub współpracy między członkami w procesie tworzenia produktów o komplementarnym charakterze;
  • w składzie członków/uczestników są podmioty z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jednego z makroregionu Polski Wschodniej;
  • funkcjonowanie tej współpracy ma miejsce od minimum roku;
  • koordynator zarządzający powiązaniem posiada siedzibę na terytorium RP.

  Dofinansowaniem można objąć m.in. następujące koszty:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych;
  • roboty i materiały budowlane (do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych);
  • nieruchomości (do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych);
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-­how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R (do 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych).

  Zwłaszcza dla noszących się z zamiarem realizacji większej inwestycji istotna będzie informacja, że maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść nawet do 20 mln PLN.
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia dla swoich firm, we współpracy z partnerem naszego wydawnictwa, warto kierować pytania na adres kancelaria@capitalpartner.pl. W ten sposób można uzyskać nieodpłatną zindywidualizowaną informację na temat możliwości dofinansowania projektu. Warto bowiem pamiętać, iż na finiszu możliwości ubiegania się o dotacje z pewnością pomocne może okazać się, oprócz dobrych pomysłów, także doświadczenie, które pozwoli nie tylko nie zaprzepaścić podejmowanej próby, ale również przełoży się na wzrost skuteczności przy aplikowaniu – wszak szansa na poprawkę może szybko się nie powtórzyć. Warto przy tym pamiętać, iż sama realizacja projektów będzie mogła trwać jeszcze do ok. 2022/2023 roku (zgodnie z zasadą n+3), jednak aby to było w ogóle możliwe sam wniosek o dofinansowanie trzeba złożyć już teraz. Warto mieć też na uwadze, że jest to jedna z ostatnich możliwości realizacji projektu z tak wysokim udziałem dofinansowania w nakładach inwestycyjnych.

  Michał Musierowicz*
  kancelaria@capitalpartner.pl
  www.capitalpartner.pl 

  *O autorze 
  Partner zarządzający jednej z wiodących firm doradczych. Od ponad 15 lat specjalizuje się w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich, głównie pozyskiwania finansowania dla innowacji technologiczno-produktowych, a także prowadzenia prac B+R. W tym czasie osobiście prowadził lub nadzorował inwestycje o łącznej wartości ok. 1 miliarda złotych.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Michał Musierowicz*

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...