• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 4(126)/2020

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  07.09.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 2 z 3

  Należy zwrócić uwagę, iż w tym konkursie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu nieruchomości (zarówno gruntów, jak i budynków) czy też robót lub materiałów budowlanych, a także środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do opracowania projektów i prototypów oraz do przeprowadzenia testów nowego/ulepszonego produktu.
  Ponadto maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1,5 mln PLN (w tym: maksymalnie 500 tys. PLN na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu oraz maksymalnie do 1 mln PLN na inwestycję).
  Intensywność pomocy dla doradztwa to aż 85%, zaś dla komponentu wdrożeniowego wsparcie następuje zgodnie z limitami regionalnej pomocy inwestycyjnej.

  Wdrażanie innowacji przez MŚP

  Jeżeli przedsiębiorstwo realizuje inwestycje na obszarze któregoś z województw wyłączonych z działania 2.3.5 PO IR, to ma alternatywnie możliwość zrealizować projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach działania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Nabór wniosków kierowany jest do firm działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych w celu zwiększenia ich potencjału w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Cel będzie realizowany przez wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 istotne jest, aby przy wdrażaniu innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych planować procesy produkcyjne z uwzględnieniem możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi. Z tego względu dodatkowym celem konkursu (możliwym fakultatywnie do wyboru) jest pomoc przedsiębiorcom w dostosowaniu do funkcjonowania w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, poprzez podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych oraz zakup usług doradczych.

  Poza lokalizacją inwestycji na terenie Polski Wschodniej, konkurs uprawnia do udziału podmioty, które spełniają poniższe warunki:

  • zamknęły co najmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
  • w okresie ostatnich 3 lat przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie min. 0,6 mln PLN;
  • w ostatnim roku obrotowym trwającym 12 miesięcy zatrudniały w ujęciu średniorocznym w przeliczeniu na etaty co najmniej pięciu pracowników;
  • należą do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego co najmniej od 6 miesięcy (a przedmiot projektu jest zgodny z obszarem działalności tego powiązania kooperacyjnego i służy realizacji celów jego rozwoju).

  GALERIA ZDJĘĆ

  Michał Musierowicz*

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...