• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 4(126)/2020

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  07.09.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 6 minut

  Strona 1 z 3

  Dofinansowanie w ramach programów operacyjnych

  Pandemia wpłynęła na harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych. Mali i średni przedsiębiorcy mają jednak jeszcze możliwość wykorzystania czasu „koronakryzysu” na złożenie projektów i przygotowanie się do realizacji inwestycji, które z chwilą powrotu do wzrostów gospodarki dadzą im szansę na bardziej dynamiczny rozwój. Chcąc podążać tą ścieżką trzeba jednak liczyć się z tym, że dostępna jest już niewielka liczba konkursów pozwalających na sfinansowanie części kosztów inwestycji, co wynika z dobiegającej końca unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014–2020. Warto również pamiętać, że samą realizację projektu można zakończyć i rozliczyć nawet do końca 2023 roku.

  Kredyt na innowacje technologiczne

  Z ogólnokrajowych konkursów w pierwszej kolejności należy wspomnieć o Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój – działaniu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. W tym konkursie wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Pamiętać należy, że przedmiotem inwestycji ma być w tym działaniu wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie maszyn/urządzeń, w których technologia ta została już wdrożona (zaś przedsiębiorstwo jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych).

  Jak sugeruje sama nazwa działania, konieczne w tym przypadku jest skorzystanie z kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację inwestycji technologicznej, który następnie spłacany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako tzw. premia technologiczna. Kredytem technologicznym można finansować do 100% wartości projektu, o ile oczywiście pozwala na to zdolność kredytowa. Wysokość samej premii determinowana jest zależnie od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Konkurs nie ma limitów, jeśli chodzi górną granicę dofinansowania, zaś katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje przede wszystkim:

  • zakup nowych, jak i używanych środków trwałych (wraz z ich transportem, montażem i uruchomieniem);
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, w tym w celu przebudowy i adaptacji budynków do celów inwestycji technologicznej;
  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej.

  Design dla przedsiębiorców (Dostępność Plus)

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje także działanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców”. Skorzystać z niego mogą podmioty realizujące projekty poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, dla których dostępne jest inne działanie opisane w dalszej części). Umożliwia ono sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi) i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia. Zwraca uwagę wymóg, że rezultat projektu powinien mieć na celu rozwiązanie problemów osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, stworzenie wyrobu/usługi istotnie przyczyniającego się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie jednej lub więcej barier we właściwościach środowiska (w tym: przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), co w efekcie pozwoli osobom z trudnościami funkcjonalnymi na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dofinansowanie obejmuje takie działania, jak:

  • doradztwo (komponent obligatoryjny) polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, w tym wstępny audyt (weryfikacja potencjału przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego), stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego (założenia i kierunki projektowe), opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego/ulepszonego produktu;
  • doradztwo w zakresie wdrożenia nowego/ulepszonego produktu (komponent fakultatywny);
  • realizacji inwestycji niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny), w tym nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Michał Musierowicz*

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...