• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 3(113)/2018

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  21.06.2018, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 3 z 3

  Odnotujmy tutaj, że łączna wartość wydatków, o których mowa w punktach 1 i 5, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych. Natomiast względem wydatków wskazanych w punkcie 6 dofinansowanie może wynieść 50% ich wartości – w tym przypadku nie ma znaczenia wielkość firmy, jak i lokalizacja projektu. Należy także pamiętać, że sam kredyt technologiczny jest limitowany do 75% wysokości kosztów kwalifikowanych. Na grafice 3 przedstawiono przykład wyliczania premii technologicznej.
  Aby zwiększyć szanse na aplikowanie w bieżącym lub kolejnych naborach wniosków, na koniec warto podkreślić najczęściej popełniane błędy:

  • brak zdolności kredytowej lub zbyt późne zainicjowanie procedury kredytowej uniemożliwiające uzyskanie promesy kredytowej;
  • technologia, której wdrożenie ma być przedmiotem inwestycji, zawarta jest w urządzeniu, które ma zostać zakupione w ramach inwestycji technologicznej;
  • rozpoczęcie projektu przed dniem wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK;
  • niespełnienie kryteriów formalnych (np. złożenie projektu po terminie, wnioskodawca jest wykluczony z dofinansowania w danym naborze);
  • niespełnienie kryteriów merytorycznych (np. wnioskodawca nie wdraża nowej technologii w rozumieniu dokumentacji konkursowej);
  • nieprawidłowe oszacowanie kwot planowanych do poniesienia wydatków;
  • błędny dobór wskaźników (zwłaszcza wskaźników rezultatu);
  • niedostateczne wskazanie cech, parametrów i funkcjonalności nowej technologii w stosunku do innych znanych technologii.

  Grafika 3. 

  Jak zatem widać, przy aplikowaniu w ramach poddziałania 3.2.2. PO IR czyhających pułapek jest wiele, ale zaangażowanie kompetentnych osób lub sprawdzonego partnera powinno pomóc w ich przezwyciężeniu. Warto pochylić się nad tą sprawą, bo pula środków w ramach trwającego okresu programowania stopniowo wyczerpuje się, a zatem skuteczne aplikowanie wydaje się tym bardziej pożądane. Powodzenia!       

  O autorze

  Michał Musierowicz – partner zarządzający w firmie doradczej CAPITAL PARTNER, prawnik i ekonomista, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując podmioty gospodarcze jako pełnomocnik kancelarii prawnej. Od blisko 15 lat specjalizuje się w zakresie wykorzystywania funduszy europejskich, głównie pozyskiwania finansowania dla innowacji technologiczno-produktowych, a także prowadzenia prac B+R. W tym czasie osobiście prowadził lub nadzorował inwestycje o łącznej wartości ok. 1 miliarda złotych. 

  Michał Musierowicz 
  kancelaria@capitalpartner.pl  

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...