• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 3(113)/2018

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  21.06.2018, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 2 z 3

  która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
  W rezultacie kredytem technologicznym może być finansowany zakup środka trwałego (maszyny/urządzenia) służącego wdrożeniu nowej technologii, nie zaś zawierającego w sobie tę technologię. Innymi słowy, niedopuszczalna będzie sytuacja, w której wnioskodawca stosuje jedynie rozwiązania technologiczne w oparciu o standardowe funkcjonalności nabywanych środków trwałych lub zastosowanych na nich materiałów eksploatacyjnych (np. uzyskanie określonych cech powłok na skutek zastosowania oferowanych innowacyjnych farb/lakierów, czy możliwość powlekania detali o określonych gabarytach warunkowana wyłącznie parametrami linii). Dla podmiotów działających np. w branży lakiernictwa oznacza to, że łatwiej ubiegać się o środki będzie producentom, u których malarnia stanowi jedynie element całościowego procesu wytwórczego, a ciężar projektu można przenieść na nowy produkt. Pamiętać o tym muszą zwłaszcza lakiernie stricte usługowe, którym może być nieco trudniej, ale tu z pomocą mogą przyjść potencjalnie branżowe jednostki naukowe lub posiadające odpowiednie doświadczenie firmy konsultingowe, które pomogą w opracowaniu koncepcji projektu wpisującej się w wymogi konkursowe. Istnieje kilka satysfakcjonujących rozwiązań w takiej sytuacji – pomocne może być np. rozważenie zmian technologicznych w samym przygotowaniu powierzchni, jako procesie mającym przełożenie na efekt końcowy malowania. Zauważyć należy także, iż rozwinięcie dotychczasowej technologii stosowanej w danym sektorze, prowadzące do szerzej rozumianego udoskonalenia (np. szybkości, wydajności) będzie również punktowane, jednak w mniejszym stopniu. 

  Grafika 1. 

  Grafika 2. 

  W ramach kredytu na innowacje technologiczne dopuszczalne jest dofinansowanie następujących rodzajów kosztów:

  1.  nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
  2.  nowych lub używanych środków trwałych;
  3.  robót i materiałów budowlanych niezbędnych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
  4. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  5. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części;
  6. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do wdrożenia nowej technologii.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...