• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Fundusze unijne

  Wydanie nr: 3(113)/2018

  Artykuły branżowe

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  21.06.2018, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 3

  Jak uniknąć pułapek przy aplikowaniu o środki

  Przedsiębiorstwa realizujące projekty inwestycyjne, w tym także polegające na zakupie środków trwałych do nanoszenia powłok lakierniczych, mają możliwość skorzystania z rozmaitych źródeł finansowania. Sięgając po same środki unijne, w zależności od skali planowanej inwestycji, możliwe jest skorzystanie z różnych działań w ramach dostępnych programów operacyjnych, zarówno regionalnych, jak i tych krajowych, przy czym te drugie z reguły dają możliwości wsparcia projektów w większym zakresie. 

  Dużą popularnością pod tym względem odznacza się trwające właśnie poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Kredyt na innowacje technologiczne”, które pozwala uzyskać środki na poziomie nawet do 6 mln zł. Konkurs organizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przy współudziale banków komercyjnych, które jeszcze przed złożeniem wniosku aplikacyjnego muszą zawrzeć z przedsiębiorcą wstępną (warunkową) umowę udzielenia kredytu technologicznego lub co najmniej wystawić promesę jego udzielenia w przyszłości.
  W omawianym przypadku instrument wsparcia finansowego stanowi kredyt mający umożliwić beneficjentom wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub wynikiem prac B+R nabywanych w ramach projektu. Uprawnionymi do aplikowania są przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co w rodzimych realiach najczęściej oznacza limit zatrudnienia (przy dodatkowym uwzględnieniu potencjalnych powiązań) na poziomie do 250 pracowników.

  Wsparcie wypłacane jest przez BGK (na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z przedsiębiorstwem po wyłonieniu jego projektu do dofinansowania) jako tzw. premia technologiczna, która jest niczym innym jak spłatą części kapitałowej kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację projektu. Schemat udzielania wsparcia odróżniający premię technologiczną od klasycznej dotacji przedstawiono na grafice 1, warto jednak podkreślić, iż finalnie nie przedkłada się to na różnicę pod względem samej intensywności pomocy i jej efektywności (pomijając koszt odsetek), albowiem w obu przypadkach jest ona determinowana zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej na lata 2014–2020, czyli zarówno wielkością wnioskodawcy, jak i miejscem realizacji projektu.
  Wyróżniającą kwestią poddziałania 3.2.2 PO IR jest to, że wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
  Tym samym kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego. 
  Owa „nowa technologia” rozumiana jest jako przybierająca postać:

  • prawa własności przemysłowej;
  • wyników prac rozwojowych;
  • wyników badań przemysłowych;
  • nieopatentowanej wiedzy technicznej,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...