• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Lakiernictwo Ciekłe

  Wydanie nr: 1(123)/2020

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  26.02.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Badania odporności antykorozyjnej powłok firmy NOVOL 

  Odporność antykorozyjna systemów malarskich Protect 368 TIX UHS + Novocoat 4990 UHS oraz Novorust 2070 TIX na podstawie normy PN–EN ISO 9227 oraz wymagań z PN–EN ISO 12944.

  W Laboratorium Badawczo-Rozwojowym firmy Novol Sp. z o.o. posiadamy kilkadziesiąt różnych przyrządów i urządzeń, którymi możemy przeprowadzać najróżniejsze badania dotyczące:
  - wyrobów w postaci ciekłej (np. gęstość, lepkość, roztarcie, zawartość lotnych związków organicznych, szybkość parowania, ściekalność, kąt zwilżania itp.)
  - utwardzonych powłok: 

  • mechaniczne (np. przyczepność, tłoczność, udarność, ścieralność, odporność na uderzenia kamieniami itp.)
  • odporność chemiczna (np. na wodę, rozcieńczalniki, paliwa, środki myjące, środki spożywcze, kwasy, zasady, graffiti itp.)
  • starzeniowe (np. odporność na promieniowanie UV, odporność na kondensację, odporność na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe, badania w komorze solnej).

  Chcąc zaistnieć na rynku z systemem malarskim, musimy mierzyć się wielokrotnie z wymaganiami narzuconymi przez instytuty badawcze oraz producentów, m.in. pociągów, pojazdów użytkowych i sprzętu rolniczego. Klienci oczekują od nas konkretnych wyników dla danych badań (czasami zdarzają się wymagania bardzo trudne do spełnienia, np. system malarski musi być bardzo twardy i jednocześnie wysoce elastyczny).
  Zaczynając pracę w laboratorium nad nowym wyrobem, musimy mieć m.in. świadomość, w jakich warunkach nasz system malarski będzie użytkowany oraz jaka ma być jego trwałość. 

  W królowej norm każdego korozjonisty PN–EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych w części 1 znajduje się informacja nt. okresów trwałości (krótka, średnia, długa, bardzo długa), a w części 2 opisany jest podział środowisk atmosferycznych na kategorie korozyjne (C1, C2, C3, C4, C5, CX). Zarówno jeden, jak i drugi parametr wpływa na grubość badanego systemu malarskiego (12944–5 

  – Ochronne systemy malarskie) oraz określa czas badania m.in. w komorze solnej  (12944–6 
  – Laboratoryjne metody badań właściwości).
  Przedstawiamy wyniki badań po komorze solnej dla dwóch systemów malarskich:

  • Protect 368 TIX UHS (podkład epoksydowy) 120 µm + Novocoat 4990 UHS (emalia akrylowa) 60 µm
  • Novorust 2070 TIX 160 µm (gruntoemalia poliuretanowa).

  W naszym laboratorium próbki poddawane są maksymalnie długiej ekspozycji na działanie 5% NaCl (z uwagi na fakt, że chcemy poznać maksymalnie możliwą degradację systemu). Grubości systemów malarskich, które badamy, nie zawsze są takie jak określa norma PN–EN ISO 12944–5 (często chcemy sprawdzić, jak zachowa się system przy możliwie niskich grubościach poszczególnych powłok).
  Badania w komorze solnej przeprowadzono zgodnie z normą PN–EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Zdjęcie 1. Protect 368 TIX UHS + Novocoat 4990 UHS po 720 godzinach w komorze solnej (po badaniu deleminacji i przyczepności).
  Zdjęcie 2. Novorust 2070 TIX po 480 godzinach w komorze solnej (po badaniu deleminacji i przyczepności).

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
  • ~ Kieras 1 ponad rok temu Szału nie ma bo przecież na rynku są dostępne gruntoemalie poliuretanowe, które przy grubościach 120 mikronów wytrzymują 480h. I taką grubość też bez problemu da się uzyskać w jednym strzale. Niższa grubość - szybsze schnięcie, mniejsze zużycie itd.
   oceń komentarz zgłoś do moderacji