• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.03.2023 Bogumiła

  Lakiernictwo Ciekłe

  Wydanie nr: 5(133)/2021

  Artykuły branżowe

  Wyroby Lakiernicze

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  29.11.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 1 z 2

  Wodorozcieńczalne systemy lakiernicze Kansai Helios Group stosowane w przemyśle kolejowym, pasażerskim oraz cargo.

  Produkcja oraz ogólnie rozumiany przemysł w dużym stopniu uzależnione są od polityki klimatycznej. Pierwsza globalna umowa zapisana w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku określała krótko- i długoterminowe plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Głównym celem wprowadzanych ograniczeń jest niedopuszczenie do wzrostu średniej temperatury globu powyżej 1,5°C w odniesieniu do ery przedindustrialnej. 

  Cele klimatyczne

  Obecnie średnia temperatura Ziemi jest o 1°C wyższa, ale przy zachowaniu obecnego tempa wzrostu temperatury w 2080 roku będzie to na poziomie 6–8°C. Będzie to powodowało występowanie wielu kataklizmów, a półkula południowa ze względu na zbyt wysokie temperatury powietrza nie będzie nadawała się do zamieszkania. Gazy cieplarniane mają bezpośredni wpływ na wzrost tej temperatury, gdyż emitowane do powietrza tworzą wokół Ziemi „szklarnię” uniemożliwiającą opuszczenie promieniowania podczerwonego (zatrzymują je i reemitują w kierunku Ziemi). Porozumienie Paryskie jest pierwszym powszechnym (podpisanym przez większość państw) oraz prawnie wiążącym porozumieniem klimatycznym. Zakłada ograniczenie emisji w latach 2021–2030 o 40 proc. w stosunku do roku bazowego, a do 2050 roku ograniczenie emisji o 85–95 proc. Obecny projekt europejskiego zielonego ładu określa bardziej rygorystyczne ograniczenia dla UE, gdyż zakłada ograniczenie emisji o 55 proc. do 2030 roku, a w 2050 roku osiągnięcie równowagi klimatycznej, która oznacza, że emisja gazów cieplarnianych nie może być większa niż możliwości pochłaniania jej przez Ziemię (tzw. neutralność klimatyczna). Postanowienia te bezpośrednio wpływają na rynek farb oraz te gałęzie produkcji, które są z nim związane. 

  Możliwe rozwiązania

  Ograniczenia dla Polski zawarte w ustawach oraz obwieszczeniach ministra klimatu w bezwzględny sposób wymuszają wprowadzenia ograniczenia emisji LZO (lotnych związków organicznych) zakwalifikowanych do grupy gazów cieplarnianych. Plany ograniczenia tych emisji zawarte zostały w obwieszczeniu ministra klimatu z dnia 7.05.2020 roku i wyznaczają „liniową ścieżkę” ograniczania emisji LZO o 25 proc. rocznie do 2030 roku oraz o 26 proc. rocznie po roku 2030 (w odniesieniu do 2005 roku). Stawka opłat za korzystanie ze środowiska związana z wprowadzoną emisją zwiększa się rocznie o minimalną wartość inflacji. Jej zmiany w latach 2009–2021 przedstawia rys. 1.


      Rys. 1


      Rys. 2

  Firmy zajmujące się aplikacją farb, aby nie ponosić coraz większych kosztów zmuszone zostaną do podejmowania inwestycji w tzw. dopalacze (pozwalające na redukcję emitowanego LZO do 90 proc.) lub zmiany systemu lakierniczego na wodorozcieńczalny. Drugie rozwiązanie jest znacznie prostsze, gdyż nie generuje żadnych dodatkowych kosztów i jest możliwe do wdrożenia w bardzo krótkim czasie. Kansai Helios Group od wielu lat wdraża i rozwija systemy wodorozcieńczalne w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w kolejnictwie pasażerskim i towarowym. Najbardziej rygorystyczne wymagania co do powłok lakierniczych, zarówno pod względem trwałości, odporności na czynniki środowiskowe, użytkowe oraz względy bezpieczeństwa (testy palności oraz toksyczności dymów podczas palenia) stawiane są w transporcie pasażerskim. Stworzenie dwóch równoległych kompatybilnych systemów lakierniczych – rozcieńczalnikowego oraz wodorozcieńczalnego umożliwia tworzenie tzw. systemu hybrydowego składającego się z elementów obu tych systemów. Na rys. 2 przedstawione zostały produkty składające się na systemy lakiernicze wykorzystane do porównania i analizy.

  Natomiast na rys. 3 przedstawiono poziomy emisji dla analizowanych systemów lakierniczych oraz innych stosowanych powszechnie. Emisja LZO jest ściśle związana z wydajnością/zużyciem całego systemu lakierniczego. Na rys. 4 przedstawione jest porównanie wydajności systemów w odniesieniu do mkw. malowanej powierzchni. Widać wyraźnie, że wydajności obecnie stosowanych systemów wodorozcieńczalnych są na tym samym lub niższym (systemy hybrydowe) poziomie w porównaniu do dotychczas wykorzystywanych systemów HS. Wyznaczona wartość emisji pokazana na rys. 3 wiąże się bezpośrednio z kosztami. W oparciu o obowiązującą stawkę opłat za korzystanie ze środowiska na 2021 rok (obwieszczenie ministra klimatu) wynoszącą  6,77 zł/kg można łatwo wskazać dodatkowe koszty wynikające z emisji dla każdego systemu w przeliczeniu na mkw. malowanej powierzchni, co zostało przedstawione na rys. 5. Powyższe rozważania wskazują na ewidentne korzyści finansowe (niższe zużycie oraz znacznie niższa emisja LZO) wynikające ze stosowania systemów wodorozcieńczalnych. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Przyjazne środowisku

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...