Szukaj

  Lakiernictwo Ciekłe

  Wydanie nr: 1(117)/2019

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Ciekłe

  ponad rok temu  27.02.2019, ~ Administrator   

  Użytkownicy odnoszą korzyści dzięki mniejszemu zabrudzeniu powierzchni obrabianych elementów – w ten sposób generowana jest mniejsza ilość odpadów oraz dodatkowych prac lakierniczych.

  Użytkownicy odnoszą korzyści dzięki mniejszemu zabrudzeniu powierzchni obrabianych elementów – w ten sposób generowana jest mniejsza ilość odpadów oraz dodatkowych prac lakierniczych.

  Strona 1 z 2

  Poszerzenie dynamicznego obrazu natrysku przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności nanoszenia lakieru

  Dzięki urządzeniu optymalizującemu rozpylanie airmatic operatorzy lakierni mogą zwiększyć skuteczność nanoszenia lakieru przy rozpylaniu powietrza podczas aplikacji oraz zmniejszyć zużycie lakieru. Ta innowacyjna technologia została opracowana przez firmę ensutec Products GmbH. 

  Centralnym punktem projektu finansowanego przez Niemiecką Federalną Fundację na rzecz Środowiska Niemieckiego (DBU) i trwającego do końca 2018 r. jest zbadanie, w jakim stopniu można uzyskać poprawę warunków ekonomicznych i ekologicznych poprzez zastosowanie urządzenia optymalizującego rozpylanie airmatic. Obecnie firma ensutec realizuje ten projekt w laboratorium badawczym oraz podczas prób terenowych we współpracy z Lothar Bix GmbH i Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Esslingen. Uczelnia zapewnia projektowi naukową pomoc oraz ocenę badań, a także wspiera ewentualne dalsze prace rozwojowe.

  Mniej mgły lakierniczej

  Wyniki prób terenowych potwierdzają korzyści płynące dla użytkowników: dzięki optymalizacji rozpylania airmatic można w znacznym stopniu zhomogenizować rozłożenie promieniowe średnich wielkości kropli. W efekcie nie dochodzi już do rozdrobnienia natrysku w kierunku krawędzi, przez co zmniejsza się ilość mgły lakierniczej. Pomiary wykonane przez urządzenie wave-scan wykazały, że zmiany właściwości strumienia natryskowego nie mają wpływu na wygląd. Wartości fal długich i krótkich, a także DoI są w pełni zgodne ze specyfikacjami. Zmiana sposobu rozpylania pociąga za sobą także zmianę rozkładu grubości warstw – charakterystyczne szerokości strumienia otrzymanych dynamicznych obrazów natrysku zwiększają się. Pomiar obrazów natrysków przeprowadzono automatycznie na stole do pomiaru grubości warstw. Ze względu na dużą liczbę pojedynczych pomiarów i ich dwukrotną realizację zminimalizowano błędy pomiarowe, a wyniki zweryfikowano statystycznie. Równolegle przeprowadzone pomiary przepływu objętościowego wykluczyły fakt, że zmiany rozpylania i dynamicznych obrazów natryskiwania wynikały ze zmienionych przepływów powietrza. Przepływy powietrza pozostały stałe w granicach dokładności pomiaru (około ± 2%). 
  Oprócz szerszego rozkładu grubości warstwy znacznie wyższa jest skuteczność nanoszenia lakieru. Wraz z uzyskaniem lepszej skuteczności nanoszenia zaobserwowano np. w odniesieniu do warstw o grubości około 20 μm – zwiększenie ich średniej grubości o 5 do 15%. Przy tej samej docelowej grubości warstw użytkownicy urządzenia [airmatic] mogą zatem zmniejszyć ilość zużywanej farby o tę samą wartość procentową, co prowadzi do odpowiednich oszczędności lakieru. System można stosować jako wyposażenie dodatkowe do posiadanej przez użytkownika technologii aplikacji i w dowolnym momencie można go zainstalować. Zasadniczo nie są konieczne żadne znaczące zmiany w urządzeniach lakierniczych.
  System airmatic jest już stosowany prawie w  każdym obszarze powlekania powierzchni i stanowi wyposażenie wszystkich popularnych technologii aplikacji. Oprócz instalacji do malowania ręcznego dotyczy to również instalacji z robotami, automatów natryskowych, instalacji z wrzecionem obrotowym, urządzeń do lakierowania bębnowego, masztów z zainstalowanymi na stałe pistoletami, a także instalacji do malowania elektrostatycznego, takich jak np. rozpylacze wysokoobrotowe oraz lakiernie proszkowe. Dostawca dla branży motoryzacyjnej – firma HUF – z powodzeniem zastosowała system airmatic w swojej polskiej lokalizacji. Firma wyposażyła w ten system dwa roboty z rozpylaczem wysokoobrotowym lakieru transparentnego do malowania klamek drzwi. Pozytywne efekty były szybko widoczne: przedsiębiorstwo oszczędza średnio od 10 do 15% farby. Ponadto udało się znacznie poprawić stopień połysku na częściach. 
  Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG to nowoczesne przedsiębiorstwo średniej wielkości, specjalista w zakresie lakierowania, który do malowania powierzchni wykorzystuje lakiery matowe, o wysokim połysku i strukturyzowane. Firma Reichert od 2017 roku stosuje system optymalizujący rozpylanie airmatic w posiadanym automacie natryskowym firmy Venjakob, uzyskując średnio od 15 do 20% oszczędności lakieru. Dodatkowo podwoiła się żywotność filtrów suchych, a zużycie sprężonego powietrza zmniejszyło się o około 25%.     

  Poleć innym

  GALERIA ZDJĘĆ

  Bardziej równomierny rozkład kropel zapewnia optymalne rozpylanie.
  Pomiar średniej wielkości kropli przeprowadzono za pomocą laserowej spektrometrii dyfrakcyjnej. Przy zastosowaniu systemu optymalizującego rozpylanie „airmatic” średniej wielkości krople ulegają znacznej homogenizacji.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 1
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony