Szukaj

  Lakiernictwo Ciekłe

  Wydanie nr: 2(124)/2020

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Ciekłe

  6 miesięcy temu  04.05.2020, ~ Administrator   

   Ocena profilu chropowatości za pomocą przyrządu stykowego. (Parametr Rz jest porównywalny z Ry5)

  Ocena profilu chropowatości za pomocą przyrządu stykowego. (Parametr Rz jest porównywalny z Ry5)

  Strona 1 z 3

  Jak uzyskać właściwą grubość powłoki przy optymalnym zużyciu farby

  Grubość powłoki malarskiej i jej poszczególnych warstw jest jedną z podstawowych wartości w specyfikacji systemu malarskiego i jednym z głównych parametrów odbioru gotowej powłoki malarskiej. Uzyskanie właściwej grubości, przy jednoczesnym zachowaniu zakładanego zużycia, jest trudne. Z tego powodu zarówno zdefiniowanie wymagań, jak i sposób wykonania pomiarów bywa przedmiotem dyskusji i sporów. Sprawa z pozoru prosta, przy dokładniejszym zbadaniu okazuje się całkiem skomplikowana. 

  Zgodnie z normą PN–EN ISO 12944–5:2018–4 metoda i procedura kontroli grubości suchych powłok na chropowatych powierzchniach powinny wynikać z zaleceń PN ISO 19840:2009, a powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo należy mierzyć zgodnie z PN–EN ISO 2808, chyba że zainteresowane strony uzgodniły inaczej.
  Zaleca się stosować kryteria przyjęcia wyników, jakie ustalono w PN–ISO 19840, jeżeli nie było innych uzgodnień.
  Uważam, że te zalecenia są jasne, ale przeanalizujmy je na przykładzie. Przyjmijmy, że mamy wykonać powłokę wyszczególnioną jako system malarski C3.06 zgodnie z PN–EN 12944–5:2018. Do malowania użyjemy podkładu epoksydowego A o zawartości objętościowej części stałych Vo = 60% i nawierzchni poliuretanowej B o zawartości objętościowej części stałych Vo = 50%. Uzgodniono, że powłoka zostanie zbudowana:

  • z farby podkładowej A o grubości NDFT    120 µm
  • z farby nawierzchniowej B o grubości NDFT    60 µm

  RAZEM     180 µm


  Przygotowanie powierzchni zgodne z zaleceniami producenta farb Sa 2½ wg PN–EN ISO 8501–1, profil pośredni G zgodnie z PN–EN ISO 8503–2. 
  Wydaje się, że zalecenia dla malarni i kontroli jakości powinny być następujące (dla uproszczenia przykładu nie dodajemy rozcieńczalnika):
  Farba A 
  Minimalna grubość mokrej warstwy (WFT)

  Farba B 
  Minimalna grubość mokrej warstwy (WFT)


  Ze względu na wyskalowanie grzebienia malarskiego co 25 µm (rys. 1) malarz podczas malowania farbą A powinien utrzymywać grubość „na mokro” 200 µm, a podczas malowania farbą B 125 µm.
  Kontrola jakości powinna przyjąć kryteria odbioru, wynikające z normy ISO 19840:
  Dla farby podkładowej A:
  - grubość minimalna z uwzględnieniem poprawki na chropowatość 25 µm
  DFT ≥ 121 µm 
  [0,8 × 120 + 25 = 121]
  - grubość średnia z uwzględnieniem poprawki na chropowatość 25 µm
  DFT ≥ 145 µm 
  [120 + 25 = 145]
  - grubość maksymalna z uwzględnieniem poprawki na chropowatość 25 µm
  DFT ≤ 385 µm 
  [(3 × 120) + 25]

  Grubość maksymalna nie zawsze może wynosić 3 × NDFT. Norma zastrzega prawo producenta farby do ustalenia maksymalnego przegrubienia.
  Mimo że malarz bardzo dbał o utrzymanie zalecanych grubości „na mokro”, kontrola jakości stosując się do podanych powyżej kryteriów zaleciła malowanie uzupełniające z powodu występowania miejsc o zbyt niskiej grubości. 
  Spróbujemy wyjaśnić, dlaczego. 
  Z reguły w wytwórniach konstrukcji stalowych oceny profilu dokonuje się przez porównanie powierzchni z tzw. komparatorem (fot. 1). Zgodnie z normą komparator G (ISO 8503–1) ma wzorce o profilach chropowatości zgodnych z tabelą 1.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Rys. 1. Zasada pomiaru grubości warstwy mokrej WFT.
  Rys. 2. Martwa objętość.
  Fot. 1. Ocena profilu chropowatości za pomocą komparatora.
  Fot. 2, 3. Ocena profilu chropowatości za pomocą przyrządu stykowego. (Parametr Rz jest porównywalny z Ry5)

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 3

  • 1
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 2
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony