• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Kolorymetria

  Wydanie nr: 1(141)/2023

  Artykuły branżowe

  Kolorymetria

  ponad rok temu  14.03.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 5

  Strona 2 z 3

  Kiedy występuje kwestia sprawdzania wyglądu powierzchni lakierowanych to z dużą starannością przyglądamy się wszystkim elementom. Patrzymy, czy sąsiadujące części są spójne. Taka ocena będzie wystarczająca dla jednego samochodu. Co w sytuacji, jeśli chcemy, by wygląd kilku czy kilkunastu samochodów był niemal identyczny? Czy w takiej sytuacji ocena wzrokowa wystarczy? Zapewne nie, bo nikt z nas nie ma aż tak dużego pola widzenia, by objąć na raz kilka samochodów. Ponadto dla prawidłowej oceny elementy powinny się stykać ze sobą, co jest możliwe w ramach części jednego samochodu, a nie kilku. Dlatego z pomocą przychodzi TAMS™. Jest to urządzenie pomiarowe, które swobodnie można wziąć w obie ręce i zacząć mierzyć karoserię samochodu. Urządzenie TAMS™ rejestruje obrazy o różnych poziomach ostrości i wykonuje obliczenia parametrów przy pomocy algorytmów percepcji. Dzięki temu możliwy jest specjalny zapis postrzeganego wyglądu. Wykorzystuje on łatwe do zrozumienia mierzone zmienne, które umożliwiają jednoznaczną komunikację pomiędzy wszystkimi ogniwami w łańcuchu dostaw. TAMS™ wykorzystuje cztery parametry do przygotowania pełnego opisu wrażenia wizualnego: kontrast, ostrość obrazu, falistość oraz dominującą wielkość struktury. Kontrast jest związany z kolorem powierzchni. Powierzchnie białe i metaliczne odznaczają się niskim kontrastem, natomiast głęboka czerń daje wartość 100%. Ostrość jest parametrem mierzącym dokładność obrazów odbitych na powierzchni. Wartość 100% oznacza odbicie idealne. Falistość to parametr związany z percepcją ludzkiego oka, który określa widoczny wpływ falistości powierzchni na obserwatora z odległości wystawowej, czyli około 1,5 m. Obserwatorzy zazwyczaj preferują powierzchnie o niskiej falistości. Dominująca wielkość struktury określa z kolei rozmiar dominującego obiektu oglądanego z odległości wystawowej. Parametr ten jest istotny dla określenia harmonii pomiędzy sąsiadującymi częściami. Choć do oceny można użyć każdego z tych parametrów osobno, to istotną zaletą systemu TAMS™ jest możliwość łączenia ich i tworzenia nowych wartości, takich jak: współczynnik jakości i współczynnik harmonii. Pierwszy z nich (Q) to pojedyncza wartość oceniająca całkowitą jakość wyglądu powierzchni. Sto procent oznacza gładkie wykończenie i perfekcyjne wrażenie wizualne. Natomiast współczynnik harmonii (H) został opracowany w celu oceny akceptowalności wyglądu sąsiadujących części auta. Wartość powyżej 1,0 oznacza, że sąsiadujące części nie są do siebie podobne i powodują pogorszenie ogólnej jakości wizualnej. Te dwa parametry są kluczowymi kryteriami stosowanymi w końcowej ocenie jakości na linii i określają granice interwencji. Urządzenie TAMS™, opracowane zgodnie z zasadami metrologii optycznej, oznacza duży postęp w pomiarach powłok samochodowych o wysokim połysku, ponieważ pozwala ono na pomiar i przeliczenie percepcji wizualnej, ułatwiając interpretację wyników. Technologia systemu TAMS™ firmy Rhopoint umożliwia kompleksową ocenę różnorodnych powierzchni, od powierzchni stali jako materiału bazowego, poprzez różne warstwy pośrednie, takie jak powłoki kataforetyczne i wypełniacze, aż do powłok powierzchniowych. Dlatego też system TAMS™ ułatwia optymalizację wykończenia powierzchni i zapewnia nowe kryteria jakościowe niezależne od czynników subiektywnych wpływających na ocenę wzrokową. Ogromną zaletą Rhopoint TAMS™ jest to, że urządzenie jest ręczne i wystarczająco przenośne, aby można je było stosować na wszystkich etapach procesu malowania. Ma szybki czas akwizycji obrazu, pobierając dane w mniej niż 5 sekund. Trójwymiarowe mapy powierzchni uzyskiwane z Rhopoint TAMS™ są zgodne z własnym i komercyjnym oprogramowaniem do analizy topograficznej obrazów. Technologia TAMS™ to wynik sześcioletniego projektu firmy Rhopoint Instruments Ltd., Audi AG i Volkswagen AG. Reasumując, oferuje on producentom samochodów ulepszone parametry kontroli jakości wyglądu lakierowanych części. Po owocnych testach Rhopoint TAMS™ stał się nową technologią firmy Volkswagen AG i jest włączony do warunków technicznych dostawy i specyfikacji testów jakości. Dzięki zastosowanej koncepcji i metod optycznych urządzenie Rhopoint TAMS™ umożliwia pomiary wszystkich rodzajów powierzchni, od powierzchni o wysokim połysku do powierzchni matowych. Oznacza to, że użytkownik może teraz mierzyć jakość powłok elektroforetycznych na linii. Jest to tym bardziej istotne, że powłoka elektroforetyczna ma bezpośredni wpływ na postrzeganą i mierzoną jakość lakieru bezbarwnego, a tym samym na ostateczny wygląd lakieru. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...