• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Przygotowanie Powierzchni

  Wydanie nr: 1(135)/2022

  Artykuły branżowe

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  25.02.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  © Ecoclean GmbH

  © Ecoclean GmbH

  Strona 1 z 2

  Innowacyjne rozwiązania w zakresie bardzo dokładnego czyszczenia i aktywacji powierzchni

  Powlekanie, klejenie, uszczelnianie, lakierowanie – to tylko niektóre operacje produkcyjne wymagające gruntownie czystych, a czasem nawet aktywowanych powierzchni obrabianych elementów. Mając na uwadze pewne wymagania, Ecoclean opracował zestaw nowoczesnych rozwiązań do operacji czyszczących. Jedna z nich łączy w maszynie mycie na mokro przy użyciu chemii i niskociśnieniowe czyszczenie plazmą. Kolejna innowacja polega na zintegrowaniu różnych aplikacji do częściowego lub pełnego czyszczenia czy aktywacji powierzchni w jednym systemie przetwarzania, np. obróbka plazmą pod ciśnieniem atmosferycznym, laser, czyszczenie strumieniem suchego lodu, a także operacje kontroli powierzchni. Zestaw narzędzi pozwala zaspokoić praktycznie wszystkie potrzeby związane z obróbką wstępną.

  W przemyśle motoryzacyjnym oraz wśród dostawców tego rynku, w inżynierii mechanicznej, przemyśle lotniczym oraz precyzyjnym i mikromechanicznym, w systemach medycznych i optycznych, w elektronice, jak również w innych gałęziach przemysłu części składowe poddaje się czyszczeniu, aby zapobiec problemom z jakością w dalszych procesach i zapewnić nieskazitelną wydajność produktu. W ostatnich latach w wielu branżach koncentrowano się na usuwaniu cząstek stałych, biorąc jednak pod uwagę nowe lub zmodyfikowane technologie produkcji, łączenia i powlekania, a także ulepszone materiały i ich kombinacje, eliminacja pozostałości typu filmowego – np. środków obróbczych i konserwujących, środków antyadhezyjnych, silikonów, innych pomocniczych związków produkcyjnych, a nawet odcisków palców – zyskuje na znaczeniu. Wynika to z tego, że pozostałości mogą pogorszyć jakość kolejnych takich jak powlekanie, spawanie, klejenie, uszczelnianie, malowanie lub obróbka cieplna. Ecoclean odpowiada na te zmieniające się wymagania, wprowadzając wiele nowych rozwiązań. 

  Bardzo dokładne odtłuszczanie 

  W przypadku przedmiotów wykonanych ze stali, aluminium, szkła, ceramiki i innych materiałów, które są czyszczone seryjnie – czy to w dużych ilościach, czy w mniejszych partiach – firma opracowała hybrydową technikę czyszczenia łączącą mycie chemiczne z czyszczeniem plazmowym. W tym celu linia czyszczenia chemicznego oraz operacja czyszczenia plazmowego zostały zintegrowane w jednej sekcji. Ze względu na to, że praktycznie wszystkie elementy potrzebne w takiej technologii czyszczenia – np. odciągi, urządzenia pomiarowe i kontrolne – są już zainstalowane w liniach do czyszczenia chemicznego, to dodatkowe koszty i wysiłki inżynieryjne pozostają zwykle niewielkie. Jest wiele zalet zintegrowanego procesu czyszczenia plazmowego przy ultradokładnym odtłuszczaniu: wysoka elastyczność operacyjna, skrócony czas procesu, niskie koszty inwestycyjne i operacyjne, a także bardzo zwarta konstrukcja urządzenia.

  Czyszczenie jest początkowo realizowane jak zwykle w procesie mokrym przy użyciu rozpuszczalników, a następnie wszystkie elementy są suszone próżniowo. Kolejna komora robocza przepłukuje się, a jej ciśnienie wewnętrzne obniża się do mniej niż 1 milibara, po czym wprowadza się gaz procesowy (np. przefiltrowane powietrze z otoczenia lub tlen) i zapala plazmę. W wyniku wzbudzenia przez gaz procesowy wysokoenergetycznych jonów i wolnych elektronów, a także innych reaktywnych cząstek, plazma powstaje w próżni. Zanieczyszczenia na powierzchni części, takie jak resztki tłuszczu lub oleju, są atakowane chemicznie i przekształcane w związki lotne. Jednocześnie promieniowanie UV plazmy wywiera również efekt czyszczący, np. rozkładając długołańcuchowe węglowodory. Gazowe produkty rozkładu plazmy są wydobywane z komory roboczej przez odsysanie. Dzięki połączeniu procesu mokrego i czyszczenia plazmowego swobodną energię powierzchniową, która jest kluczem do osiągnięcia optymalnej siły przyczepności, można zwiększyć do 50 do 80 mN/m w jednym etapie procesu. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Każdy kompaktowy system może być wyposażony w inne technologie obróbki, takie jak plazma pod ciśnieniem atmosferycznym, EcoCsteam, laser, czyszczenie suchym lodem lub procesy EcoCbooster, niezależnie od tego, czy są skonfigurowane jako samodzielne zautomatyzowane urządzenia, czy zintegrowane z kompletną linią produkcyjną.
  Jest wiele zalet zintegrowanego procesu czyszczenia plazmowego przy ultradokładnym odtłuszczaniu: wysoka elastyczność operacyjna, skrócony czas procesu, niskie koszty inwestycyjne i operacyjne, a także bardzo zwarta konstrukcja urządzenia.
  W przypadku przedmiotów wykonanych ze stali, aluminium, szkła, ceramiki i innych materiałów, które są czyszczone seryjnie, firma opracowała hybrydową technikę czyszczenia łączącą mycie chemiczne z czyszczeniem plazmowym.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...