• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Przygotowanie Powierzchni

  Wydanie nr: 4(120)/2019

  Artykuły branżowe

  Przygotowanie Powierzchni

  ponad rok temu  22.08.2019, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Części felg po zdjęciu farby – od lewej do prawej: alkaliczny produkt odlakierowujący miękki (120°C) / kwas siarkowy (80°C) / kwaśny miękki produkt do usuwania farby (80°C).

  Części felg po zdjęciu farby – od lewej do prawej: alkaliczny produkt odlakierowujący miękki (120°C) / kwas siarkowy (80°C) / kwaśny miękki produkt do usuwania farby (80°C).

  Miękkie środki zapewniają przyjazny dla środowiska i skuteczny proces odlakierowywania

  Farba z obręczy aluminiowych jest zwykle usuwana za pomocą stężonego kwasu siarkowego. Ale tak zwane miękkie środki do usuwania lakieru oparte na wysokowrzących rozpuszczalnikach organicznych także są przyjazną dla materiałów alternatywą. Używając porównawczych testów laboratoryjnych z różnie pokrytymi odcinkami obręczy, opiszemy różnice i unikalne aspekty tych dwóch metod.

  Zalety usuwania farby w kwasie siarkowym to niski koszt surowca i bardzo krótki czas procesu, który w naszych testach w temperaturze 80°C wynosił zaledwie 10–15 minut, w zależności od warstwy powłoki. Ale ten proces usuwania farby jest wysoce korozyjny dla powierzchni obręczy. Aluminium jest rugowane ze stopu, a krzem jest również obecny na powierzchni, która natychmiast staje się ciemna. Innym problemem jest gazowanie, które jest nieodłącznie związane z oksydacyjnym rozkładem składników farby i reakcją z aluminium. Oprócz siarkowodoru i dwutlenku siarki wytwarzany jest wodór, mogą one dyfundować do struktury metalicznej. W konsekwencji niesie to zarówno obniżenie wytrzymałości mechanicznej, jak i powstawanie  wady lakieru podczas ponownego lakierowania.
  Produkty reaktywne wymagają zatem specjalnych środków w celu ekstrakcji i oczyszczania zanieczyszczonego powietrza i wody płuczącej. Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z niekontrolowanych reakcji, zwłaszcza podczas dodawania wody, a także skomplikowane usuwanie odpadów kwasowych.
  Produkty zwane miękkimi środkami do usuwania farby lub organicznymi produktami do usuwania na gorąco farby składają się ze specjalnych wysokowrzących rozpuszczalników o właściwościach hybrydowych, które zazwyczaj aktywuje się przez dodanie bezwodnych alkaliów. W przeciwieństwie do kwasu siarkowego mechanizm usuwania farby za pomocą tych produktów nie opiera się na nieokreślonym rozkładzie oksydacyjnym składników farby, lecz raczej na penetracji i pęcznieniu powłoki w połączeniu z alkalicznym zmydlaniem grup funkcyjnych cząsteczek środka wiążącego. Powierzchnia alumi­niowa na ogół nie jest skorodowana lub, co najwyżej, w bardzo niewielkim stopniu. Produkty można stosować w procesach zanurzeniowych lub natryskowych, co ma tę zaletę, że skraca czas usuwania farby. Temperatura pracy wynosi około 80°C, w zależności od składu rozpuszczalnika i temperatury zapłonu, ale w niektórych przypadkach może być również znacznie wyższa. Temperatury usuwania farby znacznie przekraczające 100°C umożliwiają dużo krótszy czas penetracji, a warstwa farby z bardzo odpornych lakierów – takich jak powłoki katodowe – poddawana jest bardzo szybkiemu rozkładowi cząstek, podczas gdy w temperaturze 80°C warstwa złuszcza się jak skóra. W naszych testach porównawczych usunięcie powłoki za pomocą środka do usuwania farby o temperaturze 80°C zajęło 50–60 minut, podczas gdy wysokotemperaturowy środek do usuwania farby potrzebował tylko 20–30 minut w temperaturze 120°C. Obiekty testowe zachowały swój jasny, metaliczny kolor, a dalsze badania pod skaningowym mikroskopem elektronowym nie ujawniły żadnych odsłoniętych cząstek krzemu, jak miało to miejsce w przypadku usuwania farby w kwasie siarkowym.

  Ponieważ zasadowość środka do usuwania farby zmniejsza się w wyniku reakcji ze środkami wiążącymi farbę, należy ją stale uzupełniać. Osiąga się to na ogół przez uzupełnianie regularnych strat cieczy w systemie dodatkiem dostosowanym do składu środka do usuwania farby.
  Aby przedłużyć żywotność, powstały osad farby powinien być regularnie oddzielany od środka do usuwania lakieru. Jednak filtracja może okazać się trudna ze względu na mały rozmiar cząstek. Łatwiej jest oddzielić osad do oddzielnego pojemnika, usuwając częściowe ilości ze zbiornika do usuwania farby i sedymentacji.
  W większości przypadków zużyty środek do usuwania farby można ponownie przetworzyć przez destylację. Optymalizuje to zużycie oraz koszty. Inną alternatywą jest odzyskiwanie ciepła.
  Poza aktywowanymi alkaliami miękkie środki do usuwania farby aktywowane kwasami stały się również normą. Rozpuszczalniki te nadają się także do systemów zanurzeniowych lub natryskowych i są zwykle stosowane w temperaturze 80°C. Te kwasy organiczne nie powodują korozji powierzchni aluminium i nie mają bezpośredniej reakcji chemicznej ze środkami wiążącymi większości farb. Dlatego nie są one zużywane w produkcie do usuwania farby. Prowadzi to do ciągłego efektu usuwania farby przez dłuższy czas, co sprawia, że ​​nie ma potrzeby regularnego sprawdzania i uzupełniania dodatków. Jednakże, ponieważ farba nie rozpuszcza się w reakcji chemicznej, ale raczej odchodzi w postaci plastrów lub płatków poprzez proces penetracji i pęcznienia, preparaty aktywowane kwasem wymagają więcej czasu w przypadku wielu systemów lakierniczych w porównaniu z produktami aktywowanymi alkalicznie. Nasze testy porównawcze dały czasy usuwania farby od 2 do 4 godzin.
  Z drugiej strony, ze względu na łuszczące się odchodzenie farby, szlam można bardzo łatwo oddzielić od środka do usuwania farby. Szlam wiąże tylko około połowy płynu do usuwania farby, w którym zwykle zużywany jest alkaliczny komponent. Umożliwia to bardzo długą żywotność kąpieli przy stosunkowo niskim zużyciu.
  W połączeniu z odpowiednią technologią instalacji miękkie środki umożliwiają przyjazne dla środowiska i skuteczne usuwanie farby z obręczy aluminiowych.
  W szerszej perspektywie, poza kosztami materiałów i szybkością usuwania farby oraz biorąc pod uwagę jakość, a także bezpieczeństwo pracy i środowiska, te produkty powinny być brane pod uwagę zamiast kwasu siarkowego.     

  Kluthe Poland
  www.kluthepoland.com.pl 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Powierzchnia aluminium po usunięciu farby w alkalicznym miękkim środku odlakierowującym w temperaturze 120°C.
  Powierzchnia aluminium po usunięciu farby w kwasie siarkowym (80°C) o różnym powiększeniu, nasycona cząstkami krzemu.
  Powierzchnia aluminium po usunięciu farby w kwasie siarkowym (80°C) o różnym powiększeniu, nasycona cząstkami krzemu.
  Łatwy do oddzielenia, podobny do płatków, szlam lakierniczy w kwaśnym miękkim środku odlakierowującym.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...