• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Procesy Wspomagające

  Wydanie nr: 1(141)/2023

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  14.03.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Czy jest skuteczna przy pomiarze profilu powierzchni?

  Przed nałożeniem powłok powierzchnie stalowe często są poddawane obróbce strumieniowo-
  -ściernej. Powstały profil powierzchniowy, czasami nazywany wzorem kotwicznym, składa się ze złożonego wzoru szczytów i dolin, które należy dokładnie ocenić, aby zapewnić zgodność ze specyfikacją pracy lub umowy. Mierzone parametry obejmują wysokość profilu, liczbę pików, gęstość pików i wzrost pola powierzchni (chropowatość).

  W przemyśle powłok ochronnych taśma replikacyjna jest szeroko stosowana do ilościowego określania profilu powierzchni. Jednak, podobnie jak w przypadku większości innych pomiarów powierzchni, taśma określa tylko maksymalną wysokość profilu. Do wykonywania precyzyjnych pomiarów w warunkach laboratoryjnych wykorzystuje się mikroskopy. Jednak jest to metoda nieużyteczna podczas pracy w terenie lub w halach produkcyjnych. 
  Właściwe przygotowanie podłoża jest podstawą wykonania prawidłowej powłoki. Należy mieć pewność co do poprawności chropowatości podłoża w zależności od rodzaju powłoki.
  Jeżeli chropowatość od szczytu do doliny jest zbyt niska, spowoduje to zmniejszenie przyczepności powłoki (farba nie będzie przylegać). Zbyt wysokie nierówności powodują niebezpieczeństwo niepokrycia wierzchołków, w konsekwencji wniknięcie korozji.

  Zaletą taśmy replikacyjnej jest prostota jej użytkowania i stosunkowo niski koszt zakupu. Dzięki temu stanowi jedną z najpopularniejszych metod oceny chropowatości. Jest to szczególnie przydatne do pomiarów na zakrzywionych powierzchniach, które są trudne do zmierzenia bezpośrednio za pomocą mierników.


   
  Specyfika badania 
  Badanie jest opisane w wielu międzynarodowych normach, w tym ASTM D44171, ISO 8503-52, NACE RP02873 i AS 3894.54. Polega na przyłożeniu do powierzchni warstwy taśmy składającej się z pianki, która jest przytwierdzona do nieściśliwego podłoża o stałej grubości (2 mils/50,8 µm +0,2 mils/5,08 µm), a następnie odwzorowaniu na niej profilu powierzchni. Tak przygotowaną taśmę mierzy się za pomocą specjalnych mierników elektronicznych. Między ich uchwytami umieszcza się taśmę, a od uzyskanego wyniku odejmuje się grubość nieściśliwego podłoża (2 mils/50.8 µm).

  Taśma replikacyjna jest dostępna w kilku grubościach, aby ułatwić pomiar profilu w różnych zakresach. Podstawowy zakres pomiaru za pomocą taśmy replikacyjnej wynosi od 20 do 115 μm.  
  Użycie taśmy Coarse Minus (<20 µm) lub X-Coarse Plus (>115 µm) powinno przede wszystkim ograniczać się do sprawdzania pomiarów na dolnych i górnych krańcach zakresu podstawowego.
  Zaletą taśm replikacyjnych jest możliwość szybkiego zbadania dużego fragmentu powierzchni. Mierniki elektroniczne i wyposażone w rysik posiadają małą sondę, zatem konieczne jest wykonanie wielu odczytów przed dokładnym określeniem charakterystyki danego obszaru. Dla przykładu, elektroniczny miernik chropowatości pobiera próbkę wzdłuż powierzchni poddanej obróbce strumieniowo-ściernej o długości 12,5 mm i szerokości 10 µm, co daje łączną powierzchnię 0,12 mm². Pojedyncza taśma replikacyjna pobiera około 31 mm², czyli obszar 250 razy większy. 
  Profil niektórych powierzchni uniemożliwia ich dokładne zbadanie za pomocą taśmy replikacyjnej lub miernika wyposażonego w rysik. Z doświadczenia wynika, że dostępne na rynku taśmy oferują wiarygodny i najdokładniejszy pomiar powierzchni jedynie w przypadku, gdy średnia odległość od najwyższego do najniższego punktu badanego obszaru mieści się w zakresie od 20 µm do 115 µm. Najmniej dokładny pomiar będzie na zewnętrznych końcach zakresów pomiarowych.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 1(141)/2023

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne