• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Procesy Wspomagające

  Wydanie nr: 1(135)/2022

  Artykuły branżowe

  Procesy Wspomagające

  ponad rok temu  25.02.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Dobierz odpowiedni zawór elektromagnetyczny

  Zawory elektromagnetyczne używane są w lakierniach, m.in. w instalacjach natryskowych w tunelach przygotowania powierzchni, w stacjach demineralizacji wody i podobnych instalacjach, gdzie wymagane jest otwieranie i zamykanie dopływu. Często projektanci i dostawcy linii mierzą się z wyborem odpowiedniego rozwiązania. Również technolodzy zajmujący się utrzymaniem ruchu stają przed trudnym zadaniem zastąpienia starego elektrozaworu. Warto zatem posiadać podstawowe informacje na temat zaworów elektromagnetycznych. 

  Jak działają elektrozawory?

  Zawory elektromagnetyczne, czyli elektrozawory, przeznaczone są do odcinania przepływu mediów ciekłych/gazowych lub do sterowania przepływem, np. powietrza. Elementem sterującym w zaworach jest cewka wytwarzająca pole elektromagnetyczne, a zmianę położenia zaworu wywołuje zmiana sygnału elektrycznego sterującego tym zaworem. Każdy zawór elektromagnetyczny posiada rdzeń lub ruchomą kotwicę, która przyciągana jest przez pole magnetyczne wytwarzane podczas przepływu prądu elektrycznego. Pokonując siłę sprężyny, rdzeń lub kotwica zostają przyciągnięte aż do ogranicznika, a gdy zanika przepływ prądu i pole magnetyczne, dzięki działaniu sprężyny rdzeń/kotwica wraca do pozycji wyjściowej.

  Podział elektrozaworów

  Zawory elektromagnetyczne możemy podzielić na typy m.in. ze względu na sposób działania.

  Biorąc pod uwagę sposób działania, elektrozawory dzielimy na dwie grupy. Pierwsza obejmuje zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania. Nie wymagają one ciśnienia różnicowego (mogą pracować od 0 barów), ponieważ cewka elektrozaworu steruje membraną bezpośrednio. Wiąże się to z większymi mocami cewek niezbędnymi do pokonania oporów medium. Drugi typ to zawory pośredniego działania z serwosterowaniem /serwowspomaganiem, które działają dzięki różnicy ciśnień pomiędzy wlotowym a wylotowym ciśnieniem medium w elektrozaworze. Do ich działania konieczne jest więc występowanie ciśnienia różnicowego (najczęściej ok. 0,3–0,5 bara).
  Ponadto elektrozawory można też klasyfikować w zależności od tego, ile mają dróg przepływu medium (np. dwudrogowe, trzydrogowe, wielodrogowe itd.) lub ze względu na ich przeznaczenie (zawór elektromagnetyczny do wody, zawór elektromagnetyczny do gazu, powietrza itp.). Często spotykamy się też z klasyfikacją pod względem położenia spoczynkowego dla zaworów 2/2-drogowych (zawory normalnie zamknięte lub normalnie otwarte).
  Wszystkie powyższe podziały określające typ zaworu elektromagnetycznego informują o tym, jakie rozwiązanie należy wybrać w danym wypadku, biorąc pod uwagę np. występowanie różnicy ciśnień między medium wlotowym i wylotowym czy uwzględniając przeznaczenie zaworu. Co jeszcze należy wiedzieć o danej aplikacji, aby wybrać właściwy produkt?

  Zawory elektromagnetyczne: do gazu, wody, powietrza i inne

  Wiedza wykraczająca poza podstawowe parametry, jak np. średnica przyłącza, jest konieczna, aby właściwie dobrać elektrozawór. Przede wszystkim uwzględnić trzeba rodzaj medium, dobierając inny zawór elektromagnetyczny do wody, zaś inny np. do gazu, oleju czy powietrza. Ważna jest też informacja o tym, czy w przepuszczanym i zamykanym przez elektrozawór medium będą występować zanieczyszczenia. Z kolei w przypadku chemikaliów powinniśmy znać ich agresywność, co pozwoli na dobór zarówno odpowiedniego materiału wykonania korpusu, jak i uszczelnienia.

  W przypadku mediów nieagresywnych można stosować zawory z mosiądzu, natomiast w przypadku agresywnych chemikaliów polecane są elektrozawory z korpusem ze stali nierdzewnej. Jeśli przez zawór elektromagnetyczny będzie przepuszczany chlor, to najlepiej postawić na korpusy z plastiku.
  Wiedza na temat temperatury medium ułatwi z kolei dobór zaworu z uwzględnieniem zastosowanego materiału uszczelnienia. Na przykład elektrozawory z uszczelnieniem z NBR (Nitryl) mogą pracować z medium o temperaturach mieszczących się w przedziale –10 /+80°C, z EPDM –10 /+120°C (+140°C dla pary), z FKM (Viton): –10 /+60°C (140°C dla oleju), z PTFE (Teflon) –10 /+180°C. 
  Istotnym elementem jest też wartość napięcia cewki sterującej. Dostępne są elektrozawory wyposażone w cewki na prąd przemienny (AC) oraz prąd stały (DC). Te ostatnie są cichsze, wykazują mniejsze zużycie tulei tłoka lub rdzenia i mają dużą siłę trzymającą. Cewki AC wibrują z częstotliwością prądu, mogą generować ton akustyczny oraz istnieje ryzyko przepalenia cewki, jeśli rdzeń zostanie unieruchomiony. W zaworach wykorzystywane są najczęściej cewki o napięciach: 230AC, 110AC, 24AC; 24DC, 12DC.
  Niewłaściwie dobrany zawór elektromagnetyczny nie będzie pełnił swojej funkcji dobrze, prowadząc z czasem do kumulowania się problemów. Na przykład nieuwzględnienie stanu skupienia czy temperatury medium i wybór elektrozaworu z nieodpowiednim uszczelnieniem doprowadzi do powstawania nieszczelności, te zaś do szybszego zużycia się zaworu i w efekcie – do awarii. Prawidłowy dobór ułatwiają dołączone do zaworów elektromagnetycznych karty techniczne, w których znajdują się informacje dotyczące średnicy przyłącza, minimalnego ciśnienia różnicowego, wartości napięcia cewki sterującej czy zastosowanego uszczelnienia. Zakup elektrozaworu u profesjonalnego dostawcy zagwarantuje nie tylko wysoką jakość samego produktu, ale także pomoc profesjonalisty, który podpowie, jakie rozwiązanie sprawdzi się najlepiej w konkretnej aplikacji.
  Firma GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o. ma w swoim portfolio szeroką gamę produktów, takich jak m.in. elektrozawory dla różnych zastosowań, parowniki oraz reduktory do LPG.     

  GOK Regler und Armaturen Polska Sp. z o.o.
  www.gok.pl
  www.elektro-zawory.pl

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...