• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-04.2023 Bogumiła

  Badanie Powłok

  Wydanie nr: 1(129)/2021

  Artykuły branżowe

  Badanie Powłok

  ponad rok temu  01.03.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 4 minuty

  Próbki z pęcherzykami po testach zgodnie z ISO 6270-1 (po lewej) i ISO 6270-2 (po prawej): wszystkie badane próbki wykazały podobne wyniki.

  Próbki z pęcherzykami po testach zgodnie z ISO 6270-1 (po lewej) i ISO 6270-2 (po prawej): wszystkie badane próbki wykazały podobne wyniki.

  Strona 1 z 2

  Test dwóch metod badawczych według: ISO 6270-1 i ISO 6270-2

  Normy ISO 6270-1 i ISO 6270-2 regulują metody określające odporność systemów powłokowych w warunkach wysokiej wilgotności. Impulsem do porównawczego spojrzenia na oba typy metod była rewizja Wymagań Technicznych przez Qualisteelcoat w 2018 roku. Qualisteelcoat to międzynarodowy znak jakości określający wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej systemów powłokowych na stali i stali ocynkowanej, podobnie jak znana na całym świecie seria norm ISO 12944. Podczas gdy ISO 12944 odnosi się tylko do powłok ciekłych, Wymagania Techniczne Qualisteelcoat dotyczą malowania kataforetycznego oraz farb ciekłych i proszkowych. 

  Stosowane metody badawcze i wymagania dotyczące systemów powłok proszkowych opierają się w dużej mierze na wymaganiach ISO 12944-6, przy czym Qualisteelcoat dopuszcza również odwarstwienie systemu powłokowego jako kryterium oceny. W nowej wersji normy ISO 12944-6 z 2018 r. test kondensacji zgodnie z ISO 6270-1 jako test korozyjny stał się teraz obowiązkowy. W poprzedniej wersji ISO 12944-6 z 1998 r. możliwy był jednak test przy zastosowaniu obu typów metod. Podczas rewizji Wymagań Technicznych Qualisteelcoat, która również została przeprowadzona w 2018 r., ten stan rzeczy nasunął pytanie, czy należy dostosować się do normy ISO 12944-6 w odniesieniu do testu kondensacji zgodnie z ISO 6270-1. Ponieważ test kondensacji zgodnie z ISO 6270-2 jest zwykle przeprowadzany w obszarze stosowania systemów powłok proszkowych, należało sprawdzić, czy różne procedury testowe doprowadzą do znacznych odchyleń w wynikach badań.
  W obu normach pomalowane próbki wystawiane są na działanie wysokiej wilgotności powietrza w temperaturze 40°C, wskutek czego woda kondensuje się na powierzchni próbki. Jeśli między podłożem a powłoką znajdują się zanieczyszczenia (chlorki), prowadzi to do różnicy ciśnień osmotycznych, a woda dyfunduje przez farbę do zanieczyszczeń. W efekcie pod systemem powłokowym gromadzi się woda i odrywa go od podłoża – tworzą się pęcherze.

  Różnice między metodami badawczymi

  W odróżnieniu od ISO 6270-2, w przypadku ISO 6270-1 próbki nie są w całości wystawione na działanie zdefiniowanego wilgotnego powietrza, ale tylko z jednej strony. Badana strona znajduje się w wilgotnym środowisku, podczas gdy druga strona próbki jest chłodzona przez powietrze o temperaturze otoczenia. Różnica temperatur prowadzi do silniejszej kondensacji na badanej powierzchni. Dlatego ten typ testu jest uważany za bardziej agresywny. Czy zmiana na ISO 6270-1 będzie prowadzić do porównywalnych wyników dla systemów powłok proszkowych, czy też będzie mniej lub nawet więcej uszkodzeń powłoki? 

  W ramach wspólnego projektu badawczego Instytut IFO (Institut für Oberflächentechnik GmbH) wraz z QIB (Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung e.V) – generalny licencjobiorca Qualisteelcoat w Niemczech – przeprowadził kilka testów porównawczych, aby zbadać, jak dalece porównywalne są dwie metody badawcze dla systemów powłok proszkowych. Próbki do porównania były powlekane w ramach corocznych kontroli Qualisteelcoat w różnych firmach lakierniczych i badane równolegle zgodnie z obiema metodami badawczymi. 
  Jako podłoża do próbek użyto zarówno stali w gatunku  DC01 /1.0330, jak i stali ocynkowanej metodą ciągłą (DX54D Z140). Czas badania w obu metodach zależał od docelowej kategorii korozyjności. Oprócz oceny końcowej próbki poddano również ocenie pod kątem czasu badania w odniesieniu do niższych kategorii korozyjności w celu udokumentowania ich przedwczesnego uszkodzenia.
  Podczas porównania wszystkie badane próbki wykazały podobne wyniki w obu metodach badawczych. 

  GALERIA ZDJĘĆ

  W przypadku ISO 6270-1 próbki nie są w całości wystawione na działanie zdefiniowanego wilgotnego powietrza, ale tylko z jednej strony.
  Zgodnie z ISO 6270-2 próbki znajdują się w całości w wilgotnym środowisku.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...