• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Badanie Powłok

  Wydanie nr: 6(146)/2023

  Artykuły branżowe

  Badanie Powłok

  6 miesięcy temu  27.12.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Strona 1 z 2

  Najlepszym sposobem pozyskania rzetelnych wyników

  Pomiary grubości powłok na elementach posiadających skomplikowane kształty (np. zakrzywione powierzchnie) o nieznanych parametrach akustycznych mogą stanowić wyzwanie nawet dla wysokiej klasy ekspertów. Podstawowym zagadnieniem w takim wypadku staje się odpowiedni dobór technik pomiarowych.

  Jak pokazuje doświadczenie, najlepszy efekt gwarantuje łączenie kilku różnych metod pomiarowych. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania okazało się jednoczesne zastosowanie ultradźwiękowej metody pomiaru grubości powłok wielowarstwowych wraz z metodą magnetyczną oraz metodą niszczącą podczas badań przeprowadzonych w Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk dla jednego z producentów kasków strażackich.
  Dzięki pomiarom już na etapie projektowania produktu można było określić parametry akustyczne testowanego materiału. W efekcie umożliwiło to dobranie odpowiednich urządzeń kontrolno-pomiarowych do późniejszych badań jakościowych przeprowadzanych w trakcie produkcji.

  Wiele niewiadomych − jedno rozwiązanie
  Nieznajomość parametrów, takich jak prędkość i długość fali w danym materiale, akustyczna oporność falowa (impedancja) czy współczynnik tłumienia fali w badanym materiale, niezbędnych do właściwego doboru narzędzi pomiarowych, sprawia, iż stosowanie ww. metod osobno zwiększa niepewność, a w konsekwencji zmniejsza dokładność uzyskanych wyników.

  Badania wykonano na kaskach strażackich przy użyciu mierników:

  • ultradźwiękowy miernik QuintSonic7 (®ElektroPhysik),
  • miernik magnetyczny MiniTest 7200 FH z sondą FH4 (®ElektroPhysik),
  • do badań niszczących P.I.G. – Paint Inspection Gauge (®ElektroPhysik).

  Analizę wyników przeprowadzono za pomocą oprogramowania QSoft7 Basic.
  Badania na dostarczonych detalach zostały przeprowadzone według następującego schematu:

  • z powodu nieznajomości parametrów akustycznych badanych powłok jako pierwsze wykonano badanie metodą niszczącą, celem określenia grubości poszczególnych warstw. Do analizy wyników użyto mikroskopu z 200-krotnym powiększeniem;

  • pomiar grubości warstw powłoki z wykorzystaniem miernika QuintSonic7;

  • pomiar grubości całkowitej badanego detalu (grubość ścianki oraz naniesionych powłok).

  W wyniku przeprowadzenia powyższych badań otrzymano wyniki zilustrowane na załączonych grafikach. W tabeli znajduje się zestawienie uzyskanych wyników.

  Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić nieznaczną różnicę w uzyskanych danych. Nie była ona jednak akceptowalna w procesie produkcji. Na bazie wyników otrzymanych obiema metodami stało się możliwe wyznaczenie prędkości fali dźwiękowej w badanym materiale, a następnie odpowiednie ustawienie miernika QuintSonic7, co pozwoliło na osiągnięcie wyników nieobarczonych istotnym błędem, bez konieczności wykonywania kolejnych badań niszczących.
  W tym celu wyznaczono prędkość fali dźwiękowej dla zadanego materiału. W opisywanym przypadku kształtowała się ona na poziomie:

  • Vwarstwa1 = 2390 m/s,
  • Vwarstwa2 = 2399 m/s.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...