• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Badanie Powłok

  Wydanie nr: 3(137)/2022

  Artykuły branżowe

  Badanie Powłok

  ponad rok temu  18.07.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 3 minuty

  Komora do badań w rozpylonej solance TestAn SaltCab.

  Komora do badań w rozpylonej solance TestAn SaltCab.

  Gdańskie laboratorium Agencji Anticorr z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji

  Laboratorium Agencji Anticorr Gdańsk spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i w marcu tego roku uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji: laboratorium wzorcujące – AP 204, laboratorium badawcze AB 1828. To potwierdza zgodność stosowanych metod i wiarygodność działań tej jednostki na równi z innymi placówkami badawczymi na świecie. 

  Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zawiera wytyczne techniczne oraz jakościowe dla laboratoriów. Aby uzyskać certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, laboratoria muszą wdrożyć system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Taki dokument uzyskało właśnie gdańskie laboratorium Agencji Anticorr.
  W zakresie akredytacji świadczy ono wzorcowania: przyrządów do pomiaru długości (mierniki do pomiaru grubości powłok w zakresie 0-1000 µm) oraz przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności (termohigrometry, termometry elektryczne – w tym elektroniczne), termometry elektryczne (z rejestracją temperatury) w zakresie 10-40°C i 20-80%rh). Akredytacją zostało objęte również laboratorium badawcze, które w zakresie akredytacji świadczy usługi badań w rozpylonej solance zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2017-06 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach – Badania w rozpylonej solance – test NSS.

  Badania w komorze koro­zyjnej (test NSS) polegają na ekspozycji próbek w atmosferze rozpylonej mgły solnej (5% roztwór NaCl) w temperaturze 35oC. Przyśpieszone badania korozyjne w rozpylonej solance dedykowane są wszystkim producentom powłok antykorozyjnych czy wyrobów metalowych, branży automotive, offshore i przemysłowi morskiemu.

  Akredytacja niesie wiele korzyści dla klientów:

  • zapewnia o najwyższej jakości świadczonych usług oraz wysokich kompetencjach personelu,
  • potwierdza wiarygodność wyników wzorcowań i badań, dzięki czemu są one uznawane w Polsce i za granicą,
  • jest dowodem na to, że laboratorium działa zgodnie z najwyższymi standardami,
  • ułatwia swobodny przepływ towarów i usług poprzez wzajemne uznawanie procedur dotyczących oceny zgodności.

  − Warto wiedzieć, że choć taka akredytacja uwiarygodnia wyniki, to nie oznacza, iż te same badania, ale bez konieczności ich akredytowania, są wykonywane mniej rzetelnie – podkreśla Dariusz Droszkowski, prezes Agencji Anticorr Gdańsk. − Są tak samo miarodajne, lecz nie każdy klient potrzebuje dowodu potwierdzającego certyfikację laboratorium. 

  Kto może skorzystać z takich badań? Niemal wszyscy, którzy chcą zbadać właściwości nakładanych powłok (ich grubość, kolor, połysk, odporność na uszkodzenia mechaniczne czy też warunki atmosferyczne) na różnorodnych rodzajach podłoży, np. lakiernie proszkowe, producenci mebli, tworzyw sztucznych i laminatów, blachodachówek, obudów do sprzętu AGD czy też tynków i betonowych posadzek, ale zainteresowane mogą być także firmy z branży hi-tech wytwarzające ekrany dotykowe, lampy czy też panele fotowoltaiczne. Również ci, którzy chcą zweryfikować swoje produkty przed oddaniem do kontrahenta, unikając w ten sposób ewentualnych sporów reklamacyjnych. Takie badania są poświadczeniem, że wykonane powłoki są zgodne z danymi normami lub wskazują na konieczność dokonania poprawek, przed udostępnieniem gotowego produktu.
  Nie każda firma potrzebuje własnego laboratorium, którego wyposażenie i utrzymanie jest bardzo kosztowne, warto więc korzystać z usług specjalnie wykwalifikowanego personelu akredytowanej placówki. Co ważne, Agencja Anticorr jest w stanie stworzyć i wdrożyć wewnętrzne normy jakości dostosowane do danej produkcji konkretnej firmy, w przypadku, gdy nie ma ogólnodostępnych norm, na które można się powołać. Laboratorium dysponuje bowiem odpowiednim sprzętem kontrolno-pomiarowym i całym zapleczem badawczym oraz wsparciem kompetentnej kadry. Takie normy zakładowe często stają się wzorcem dla innych producentów. 
  Agencja Anticorr ma w planach dalszy rozwój badań akredytowanych, gdyż taka jest potrzeba rynku i wzmacnia to konkurencyjność laboratorium. Warto jednak pamiętać, że firma oferuje całe spektrum pomiarów, testów i prób związanych z szeroko pojętymi powłokami, nie tylko lakierniczymi. – Dzisiaj coraz częściej odbiorcy wymagają jakości i jej wiarygodnego potwierdzenia – dodaje Dariusz Droszkowski. – Nasze indywidualne podejście do klienta w kwestii badań laboratoryjnych pozwala w pełni odpowiedzieć na jego potrzeby. 

  AGENCJA ANTICORR GDAŃSK
  www.anticorr.pl
  email: laboratorium@anticorr.pl

  GALERIA ZDJĘĆ

  Pomiary przyczepności powłoki metodą „pull-off” zgodnie z PN-EN ISO 4624:2016-05.
  Próba zginania na sworzniu stożkowym zgodnie z PN-EN ISO 6860:2006.
  Badania odporności na uderzenie zgodnie z PN-EN ISO 6272-1:2011.
  Od lewej: Konrad Stempliński, Patryk Olejnik, Bożena Kuich, Dariusz Droszkowski, Maria Ducher-Firszt, Aleksandra Kowalska, Jakub Droszkowski, Sławomir Zwiefka, Arkadiusz Binek.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...