• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2022 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 4(126)/2020

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  11.09.2020, ~ Administrator   

  Strona 1 z 4

  A strategiczne zarządzanie ochroną środowiska

  Urządzenia „końca rury” to, zgodnie z definicją, urządzenia służące ochronie środowiska niemające bezpośredniego wpływu na przebieg procesu produkcyjnego (proces może funkcjonować bez ich udziału), lecz redukujące lub eliminujące zanieczyszczenia już po ich wytworzeniu. Klasycznym przykładem takich urządzeń są oczyszczalnie ścieków, filtry i elementy wychwytujące czy składowiska odpadów. Urządzenia tego typu stanowią nadal jeden z najczęstszych, mimo że nie najdoskonalszych, sposobów ograniczania negatywnego wpływu przemysłu na środowisko naturalne.

  Wielokrotnie w artykułach poruszaliśmy kwestię oddziaływania branży obróbki powierzchniowej na środowisko naturalne. Z uwagi na charakter prowadzonych procesów, wykorzystywanie znacznych ilości środków chemicznych klasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z REACH [1] oraz dużą materiałochłonność i energochłonność procesy obróbcze skutkują negatywnym wpływem na środowisko właściwie w każdym jego aspekcie. Szeroko rozumiana ochrona środowiska stanowi więc spore wyzwanie dla całej branży, szczególnie wobec rosnącej świadomości ekologicznej klientów oraz nacisków społecznych i prawnych na ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Nowoczesny klient oczekuje wysokiej jakości produktów, które będą bezpieczne, przyjazne dla środowiska 
  i, co równie ważne, wytworzone w procesach jak najmniej uciążliwych dla środowiska naturalnego. Regulacje prawne ewaluują natomiast w kierunku ekonomicznej eliminacji procesów nieefektywnych, energochłonnych i wysokoemisyjnych, a promocji nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań technologicznych zgodnych z propagowaną w Europie zasadą zrównoważonego rozwoju. 
  W klasycznym podejściu do ochrony środowiska najczęściej mamy do czynienia z tzw. technologiami czy urządzeniami „końca rury”. W tym przypadku prowadzone procesy produkcyjne czy operacje jednostkowe skutkują powstawaniem zanieczyszczeń w postaci odpadów, zużytych wód czy gazów i pyłów, ale wielkość ich uwalniania jest skutecznie ograniczana przez urządzenia podczyszczające i ochronne. Nadal są one obecne jednak w bilansie masowym i energetycznym procesów produkcyjnych i stanowią obciążenie zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, które związane jest z kosztem np. podczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów czy eksploatacją urządzeń ochronnych. Alternatywą dla „końca rury” jest strategiczne zarządzanie środowiskiem, w którym kwestie jego ochrony są uwzględniane już na etapie projektowania samego procesu produkcyjnego. W tym podejściu procesy projektuje się w taki sposób, aby ich prowadzenie nie skutkowało nadmiernym zużyciem energii, wykorzystaniem surowców czy materiałów niebezpiecznych, a w konsekwencji wytwarzaniem zanieczyszczeń, które wymagałyby później dalszych operacji w celu zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Porównując oba podejścia do zarządzania środowiskiem można stwierdzić, że „koniec rury” to klasyczne reagowanie na istniejący problem, a strategiczne zarządzanie środowiskiem to zapobieganie występowaniu problemów. Oczywiście obecnie preferowanym podejściem jest zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, co znajduje swoje odzwierciedlenie w dotykających branże obróbcze regulacjach prawnych, chociażby omawianą w którymś z poprzednich artykułów dyrektywą IPPC [2] czy przepisach zakazujących stosowania na rynku europejskim niektórych substancji, jak np. chrom (VI). Wymagania przywołane w przepisach są obligatoryjne, jednak nie wyczerpują zakresu możliwych zmian prośrodowiskowych w procesach stosowanych przy obróbce chemicznej powierzchni. Kwestie klasycznego zarządzania środowiskiem, wymagania prawne i sposób ich realizacji omawialiśmy szczegółowo w poprzednich artykułach, więc w tym skupimy się na kilku rozwiązaniach strategicznych głównie z zakresu technologii. 

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony