• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  13.07.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 4 z 4

  W przypadku produktów wytwarzanych przez branżę obróbki powierzchniowej ślad wodny obejmuje sumę wody w całym procesie produkcyjnym, z uwzględnieniem wody zawartej w wyrobie, zużytej na cele produkcyjne oraz wody ściekowej. 
  Analizując oba rodzaje śladu wodnego, widać wyraźnie, że ich połączenie stanowi idealny bilans wodny, więc wyliczenie śladu powinno być stosunkowo prostym procesem, szczególnie że w przypadku obróbek powierzchniowych ilość wody w wyrobie gotowym jest najczęściej zerowa lub bliska zeru. Pozostaje więc jedynie dokonanie bilansu wodno-ściekowego z uwzględnieniem różnicy ilości wynikającej z procesów parowania, które w przypadku stosowania kąpieli wodnych lub farb i lakierów wodorozcieńczalnych mogą być znaczne. Wielkości zużycia wody czy zrzutu ścieków mogą być odczytywane bezpośrednio z głównych liczników, jednak w przypadku bardziej skomplikowanej struktury technologicznej może być konieczne dodatkowe wewnętrzne opomiarowanie. Informacji o ładunku zanieczyszczeń w ściekach dostarczy natomiast analiza raportów z badania ścieków, których wykonywanie jest obligatoryjne w przypadku zrzutu ścieków przemysłowych.

  Na chwilę obecną kalkulacja śladu ekologicznego w Polsce nie jest jeszcze obligatoryjna dla wszystkich, choć w najbliższych latach planowane jest wprowadzenie na terenie Europy regulacji prawnych nakazujących znakowanie wyrobów wielkością śladu węglowego, co ma związek z dążeniem do ciągłej redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięciem pełnej neutralności środowiskowej. W przypadku, w którym firma zamierza uczestniczyć w przetargu na dostawę wyrobów do niektórych krajów UE lub Wielkiej Brytanii, elementem koniecznym dokumentacji przetargowej coraz częściej jest  wyliczenie śladu węglowego dla zakładu lub dla oferowanego wyrobu. Poza wymaganiem klientów ślad węglowy warto liczyć również z przyczyn jakościowych, technologicznych i jego wyniki wykorzystać jako narzędzie do redukcji kosztów procesowych. Znając wielkość śladu węglowego dla produktu, można w łatwy sposób identyfikować główne czynniki wpływające na jego poziom i pracować nad ich ograniczaniem. Ma to szczególne znaczenie w ostatnim czasie z uwagi na znacznie rosnące koszty nośników energii, które są głównym czynnikiem śladu węglowego.                           

  Michał Deka
  ekoeasymd@gmail.com

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...