• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  11 miesięcy temu  13.07.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Idea zrównoważonego rozwoju zakłada równoległy rozwój gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska i wskazuje taki kierunek, który będzie gwarantować zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, jednocześnie nie ograniczając tych możliwości pokoleniom przyszłym. 

  Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju jest tak zwany ślad ekologiczny, czyli wskaźnik umożliwiający oszacowanie wielkości zużycia zasobów naturalnych Ziemi w stosunku do możliwości ich odtwarzania przez planetę. Z uwagi na rosnące zagrożenie zmianami klimatycznymi będącymi skutkiem nadmiernej eksploatacji dóbr naturalnych oraz emisji zanieczyszczeń, świat przykłada coraz większą wagę do szczegółowej analizy najbardziej energochłonnych  i materiałochłonnych gałęzi przemysłu pod kątem śladu ekologicznego. W najbliższej przyszłości planowane jest wdrożenie regulacji prawnych skutkujących koniecznością kalkulacji śladu węglowego dla wyrobów i ich znakowania. Należy również domniemywać, że w przyszłości ślad węglowy będzie wyznaczał konkurencyjność wyrobów na rynku, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące ceny nośników energii i surowców. Niektóre gałęzie przemysłu, jak np. automotive, zaczynają już dziś wymagać od swoich dostawców kalkulacji śladu ekologicznego.

  Ślad węglowy

  Ślad węglowy jest, obok śladu wodnego, jednym z głównych składników śladu ekologicznego i wyraża się całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych, wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, wywołanych przez osobę, organizację lub produkt. Ekwiwalent dwutlenku węgla to jednostka służąca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych wynikająca z różnego współczynnika ocieplenia globalnego, która służy do określenia ilości dwutlenku węgla wywołującej identyczny efekt ocieplenia jak dana ilość innego gazu definiowanego jako cieplarniany. Dzięki zastosowaniu ekwiwalentu, zamiast wielu czynników, porównanie efektywności środowiskowej procesów, produktów czy organizacji jest znacznie łatwiejsze i bardziej czytelne. 
  Z punktu widzenia branży obróbki powierzchniowej kalkulacja śladu węglowego będzie dotyczyła wytwarzanych produktów i będzie wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla koniecznym do wytworzenia jednej jednostki sprzedawanego produktu. Wyliczenie śladu węglowego jest skomplikowanym procesem obejmującym kilka zakresów:

  1. emisje ze spalania paliw kopalnych we własnych źródłach oraz inne emisje z prowadzonych procesów technologicznych;
  2. emisje pośrednie wynikające z procesów wytwarzania nośników energii (prądu, ciepła itp.), które organizacja zakupuje z zewnątrz, a które służą wytworzeniu wyrobu lub procesom towarzyszącym;
  3. pozostałych emisji, które generowane są poza organizacją, ale mają swój udział w śladzie na etapie całego cyklu wytwarzania czy życia wyrobu.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...