• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 5(115)/2018

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  01.11.2018, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 4

  Odpady z linii chemicznego przygotowania powierzchni

  Eksploatacja linii do chemicznego przygotowania powierzchni wiąże się nieodłącznie z wytwarzaniem odpadów. Ich prawidłowa klasyfikacja, zgodna z obowiązującym prawem, stanowi niejednokrotnie duże wyzwanie i wymaga wiedzy zarówno z zakresu prawa ochrony środowiska, jak i przepisów dotyczących chemikaliów. Nieprawidłowo sklasyfikowane odpady stanowią istotne naruszenie ustawy o odpadach i mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla zakładu. 

  Klasyfikacja odpadów odbywa się w oparciu o katalog odpadów [1] i załącznik 4 do ustawy o odpadach [2] zawierający listę składników, które mogą powodować, że odpady będą odpadami niebezpiecznymi. Należy tu jednoznacznie podkreślić, że lista nie zawiera informacji o ilościach progowych substancji, które są decydujące dla ostatecznej klasyfikacji odpadu. Temat odpadów i ich ogólnej klasyfikacji w rozumieniu przypisania właściwości niebezpiecznych omawialiśmy ogólnie w artykule dotyczącym kodyfikacji odpadów. Dzisiaj chciałbym przedstawić temat klasyfikacji bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem kluczowych wymagań prawnych [3], [4].

  Ryzyko prawne i ekonomiczne

  Zamierzona lub niezamierzona nieprawidłowa klasyfikacja odpadów, o ile zostanie wykryta przez organ wydający pozwolenia lub w trakcie okresowej kontroli środowiskowej, może skutkować dużymi problemami. Największym problemem będzie oczywiście celowe zakwalifikowanie odpadów do innych niż niebezpieczne, mimo ewidentnych parametrów odpadu niebezpiecznego. Takie postępowanie jest jednym z najsurowiej karanych wykroczeń zgodnie z ustawą o odpadach z uwagi na zagrożenie, jakie niesie do środowiska. Zdecydowanie mniejszym problemem byłoby przeszacowanie ryzyka stwarzanego przez odpad i zakwalifikowanie go wbrew zasadom do odpadów niebezpiecznych, choć i to podejście zgodnie z przepisami prawa środowiskowego jest nieprawidłowe.

  Jest rzeczą oczywistą, że w interesie zakładu jest klasyfikacja odpadów jak najkorzystniejsza z punktu widzenia ekonomicznego, tj. zmierzająca do maksymalnego ograniczenia emisji odpadów niebezpiecznych i ograniczenia w ten sposób kosztów ich zagospodarowania. Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję o klasyfikacji odpadów z procesów przygotowania powierzchni, warto zapoznać się z paroma zasadami wykraczającymi daleko poza katalog odpadów [1] i ustawę o odpadach [2]. Do tego, aby prawidłowo dobrać odpowiednie kody odpadów, konieczne jest w wielu przypadkach dokonanie analizy porównywalnej z klasyfikacją mieszanin zgodnie z zasadami CLP, tj. tymi wynikającymi z rozporządzenia REACH. W większości przypadków, przy znajomości podstawowych zasad i dostępie do kart MSDS stosowanych środków chemicznych, będzie to proste zadanie, jednak w niektórych sytuacjach decyzja o tym, czy odpad będzie niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny wymaga głębszej wiedzy chemicznej.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...