Szukaj

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 6(116)/2018

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  02.01.2019, ~ Administrator   

  Strona 1 z 3

  Najlepsze dostępne techniki w procesach chemicznej obróbki powierzchniowej metali, cz. 1

  BAT (najlepsze dostępne techniki) to termin kojarzący się głównie z wymaganiami koniecznymi do wdrożenia w przypadku największych instalacji podlegających dyrektywie IPPC [1], czyli takich, których znaczący negatywny wpływ na środowisko naturalne wymaga specjalnego podejścia, tzw. zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Techniki opisane w poradnikach BAT nie zostały jednak wypracowane przez urzędników środowiskowych, a przez sam przemysł w oparciu o jego wieloletnie doświadczenia i zawierają mnóstwo cennych i ekonomicznie zasadnych rozwiązań.

  W odniesieniu do procesów chemicznego przygotowania powierzchni BAT mają szczególny wymiar. Specyfika branży pociąga za sobą konieczność wykorzystania dużej ilości chemikaliów, w tym niebezpiecznych, co może z kolei skutkować znaczącym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. W konsekwencji wiele instalacji musi posiadać pozwolenie zintegrowane, którego uzyskanie nie będzie możliwe bez spełnienia wymagań BAT. Z pewnych zdobyczy BAT warto jednak skorzystać nawet w przypadku małych instalacji, gdzie nie jest to podyktowane koniecznością wynikającą z przepisów prawa. W przypadku obróbki powierzchniowej branża doczekała się nawet własnego poradnika zawierającego wskazówki mogące być pomocne przy uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Poradnik ten, wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, jest bardzo szerokim opracowaniem, które stanowi zbiór wytycznych zarówno dla projektantów procesów technologicznych, podmiotów starających się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, jak również organów środowiskowych wydających pozwolenia. Korzystając z opracowania należy jednak pamiętać, że postęp technologiczny skutkuje ciągłym doskonaleniem procesów i w konsekwencji zmianami obowiązujących w ramach BAT rozwiązań. Innym źródłem informacji mogą być dokumenty referencyjne Unii Europejskiej, czyli tzw. BREF, opracowane na szczeblu unijnym i dostępne nieodpłatnie na stronie: http://eippcb.jrc.es. Dokumenty te zostały również w dużej części przetłumaczone na język polski i opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska https://ippc.mos.gov.pl/ippc. 

  Instalacje IPPC tylko z BAT

  W przypadku nowych instalacji podlegających pod dyrektywę IPPC wdrożenie założeń BAT jest obligatoryjne i nie podlega dyskusji. Brak spełnienia tego obowiązku będzie skutkował odmową wydania koniecznej do budowy instalacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w późniejszym etapie również zablokuje wydanie pozwolenia zintegrowanego i w konsekwencji uniemożliwi eksploatację instalacji. Dlatego też już na etapie projektowym należy rozpoznać konieczne do zastosowania rozwiązania i zaproponować je we wniosku o wydanie pozwolenia.
  Za prawidłową identyfikację wymagań BAT dla instalacji odpowiada organ wydający pozwolenie zintegrowane, a wybór rozwiązań technicznych powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania środowiskowe, specyfikę branży i rynku, dokumenty referencyjne BAT oraz postęp technologiczny i ekonomię. Wielu przedsiębiorców obawia się narzucenia przez organ wydający pozwolenie konieczności zastosowania kosztownych rozwiązań technicznych. Obawy te są bezpodstawne, ponieważ warunki korzystania ze środowiska określone w wydanym pozwoleniu bądź będące warunkiem jego wydania nie mogą narzucać konkretnej techniki czy technologii. 
  Kluczowe z punktu widzenia konieczności stosowania BAT w instalacjach chemicznego przygotowania powierzchni jest ustalenie, czy instalacja jest objęta dyrektywą IPPC. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 listopada 2010 roku [2], kluczowym parametrem w instalacjach obróbki powierzchniowej jest całkowita objętość wanien procesowych. O ile jest ona większa niż 30 m sześc., to instalacja jest instalacją IPPC. Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiedni sposób kalkulacji objętości wanien procesowych w obrębie instalacji, ponieważ rodzi ona sporo błędów zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i urzędów rozpatrujących wnioski o pozwolenie. Do wanien procesowych zaliczamy tylko te, w których dochodzi do przemiany obrabianej powierzchni przy użyciu procesów chemicznych lub elektrochemicznych. Jeżeli odniesiemy to do linii przygotowania powierzchni przed lakierowaniem, to do wanien procesowych zaliczymy wannę trawiącą i np. wannę do fosforanowania, ale już nie płuczki czy wanny odtłuszczające. Szczególnie wanny odtłuszczające (myjące) budzą wątpliwości klasyfikacyjne, ale mycie traktuje się nie jako obróbkę powierzchni detalu, a jedynie usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni. 

  Poleć innym

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony