Szukaj

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 1(111)/2018

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  23.02.2018, ~ Administrator   

  Strona 1 z 4

  Chemiczna obróbka powierzchni i nakładanie powłok a wytwarzanie odpadów

  Podstawę prawną do klasyfikacji odpadów w polskim prawie reguluje rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów [1]. Prawidłowa klasyfikacja warunkuje nie tylko zgodność z prawem, ale również ekonomię gospodarowania odpadami w każdym zakładzie produkcyjnym. Błędy w kodowaniu i brak pełnej wiedzy odnośnie składu mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i procesów dalszego zagospodarowania odpadów, a także skutkować możliwością kar finansowych dla wytwórcy.

  Chemiczna obróbka powierzchni i nakładanie powłok dekoracyjno-ochronnych wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem odpadów. Kwestie gospodarki odpadami omówiliśmy szczegółowo w kilku poprzednich artykułach. W dzisiejszym chciałbym się skupić na kwestii warunkującej prawidłowe gospodarowanie odpadami, jaką jest ich prawidłowa kodyfikacja i klasyfikacja. Wydaje się, że rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów daje jasne wytyczne i jego interpretacja nie powinna stanowić żadnego problemu. W rzeczywistości w wielu przypadkach odpady posiadają błędną klasyfikację, co może wpływać na nieprawidłowe ich dalsze zagospodarowanie, a dla zakładu, w przypadku kontroli środowiskowej, może skończyć się karą za gospodarowanie odpadem niezgodnie z zapisami ustawy [2]. Dodatkowo nieprawidłowa kodyfikacja stanowi istotny problem środowiskowy dla odbiorcy odpadu, ponieważ, zależnie od kodu, stosowane są różne sposoby dalszego zagospodarowania, w tym unieszkodliwiania.
  Z uwagi na różnorodność procesów produkcyjnych i stosowanych rozwiązań technologicznych artykułu nie należy rozumieć jako instrukcji klasyfikowania odpadów, a jedynie jako pomoc w zrozumieniu zasad postępowania przy klasyfikacji. Z drugiej strony, przytoczone w artykule przykłady klasyfikacji są powszechne dla branży chemicznej obróbki powierzchniowej i występują praktycznie u każdego wytwórcy odpadów.

  Proces ważniejszy od substancji

  Spróbujmy się zastanowić, czy ta sama substancja chemiczna, np. siarczan wapnia, czyli powszechnie znany gips, może mieć jako odpad różne kody. Analizując katalog odpadów widzimy, że w §2 jako podstawę klasyfikacji uznaje się nie konkretną substancję, ale proces, w wyniku którego została ona wytworzona. Gips powstały w wyniku odsiarczania spalin w kotłach będzie kodowany w grupie 10, np. pod kodem 10 01 05 (odpady z odsiarczania gazów odlotowych). W przypadku, gdy gips będzie pochodził z procesu obróbki rud i kopalin, będzie to kod z grupy 01.03… Jeżeli natomiast gips będzie odpadem, np. z wapnowania ścieków z przygotowania powierzchni, to jego prawidłowym kodem może być 19 02 05* lub 19 02 06. Gwarantuję, że wymienione wyżej przykłady nie wyczerpują możliwych kodów odpadów dla jednej i tej samej substancji, jaką jest pospolity gips, ale wskazują na różne sposoby postępowania z odpadami pochodzącymi z różnych procesów. Pochodzenie danej substancji odpadowej jest istotne z uwagi na różnego rodzaju dodatkowe substancje, których obecność może warunkować sposób dalszego postępowania z odpadem. Możliwość dalszego zagospodarowania przekłada się z kolei na cenę odbioru odpadu przez uprawnionego odbiorcę.

  Poleć innym

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony