• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 01.10 - 31.12 Julian

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  Wydanie nr: 5(127)/2020

  Artykuły branżowe

  Ekologia i Ochrona Zdrowia

  ponad rok temu  13.11.2020, ~ Administrator   

  Strona 1 z 5

  Miejsca szczególnego ryzyka i zagrożenia

  Stosowanie w procesach produkcji substancji i mieszanin klasyfikowanych jako niebezpieczne wiąże się każdorazowo z koniecznością ich magazynowania. Nieprawidłowe magazynowanie może doprowadzić nie tylko do utraty wymaganej jakości środków chemicznych, ale w skrajnych przypadkach również do poważnych zdarzeń wypadkowych i awarii przemysłowych. 

  Miejsca magazynowania chemikaliów, z uwagi na efekt skali oraz szeroką gamę różnych czynników ryzyka, zawsze będą stanowiły element szczególnego ryzyka i zagrożenia dla pracowników oraz osób przebywających w najbliższym ich otoczeniu. Budowa i odpowiednie przygotowanie miejsca magazynowania, włączając w to kwestie wentylacji, zabezpieczenia przeciwpożarowego i zabezpieczenia przed przenikaniem chemikaliów do gruntu, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego. Dobór odpowiednich rozwiązań nie jest łatwy z uwagi na dużą różnorodność przechowywanych materiałów, odmienne zagrożenia wynikające z klasyfikacji CLP oraz brak jednoznacznych przepisów prawa określających wymagania techniczne dla tego typu obiektów magazynowych. W efekcie wiele istniejących miejsc magazynowania nie gwarantuje warunków wymaganych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom, a w przypadku awarii może stanowić również znaczne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

  Planowanie od podstaw 

  Planowanie miejsca magazynowania należy zacząć od oszacowania ilości i charakteru przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych. Jeżeli chodzi o ilości, to należy uwzględnić średnie wielkości, jakie będą magazynowane z zachowaniem pewnego marginesu na wypadek sytuacji wymagającej zwiększenie stocku oraz faktu, że niektóre środki chemiczne są objęte zakazem wspólnego składowania. Zdecydowanie rzadziej konieczne jest uwzględnienie maksymalnych możliwych ilości magazynowania pojedyńczych środków chemicznych, co dotyczy substancji o szczególnie wysokich zagrożeniach, np. wybuchem lub toksycznych i nie ma zastosowania w przypadku magazynów w zakładach obróbki powierzchniowej. Charakter środków przeznaczonych do składowania można określić precyzjnie za pomocą karty charakterystyki, która musi być dostępna dla każdej przeznaczonej do użytku i przechowywania substancji czy mieszaniny klasyfikowanej jako niebezpieczna zgdnie z rozporządzeniem CLP. W karcie znajdziemy informacje o zagrożeniach stwarzanych przez dany produkt, wartościach NDS, jakie będą kluczowe przy planowaniu chociażby wentylacji magazynu czy informacjach o szczególnych warunkach przechowywania, o ile takowe zostały określone. Zakaz wspólnego magazynowania regulowany jest przepisami rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [1]. Przepisy te nie precyzują dokładnie środków objętych wspólnym składowaniem, jednak co do zasady nie można w zasięgu bezpośredniego oddziaływania magazynować środków, które w przypadku uwolnienia czy np. pożaru mogłyby ulegać reakcjom skutkującym zwiększeniem zagrożenia. Dobrym przykładem będzie tu zakaz składowania materiałów palnych razem z toksycznymi lub stężonych kwasów bezpośrednio w sąsiedztwie stężonych alkaliów. Optymalnie, jeżeli powierzchnia magazynu pozwala na wyznaczenie pól składowania dedykowanych do danych grup zagrożeń i zapewnienie dróg transportowych pomiędzy wyznaczonymi polami. 

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 1
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 5(127)/2020

  Reklama
  C1 - prenumerata