• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-05.2024 Bogumiła

  Lakiernictwo Proszkowe

  Wydanie nr: 6(134)/2021

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  16.12.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 15 minut

  Strona 7 z 9

  Kontrolowana jest ona za pomocą klasycznego noża do siatki nacięć. Oceniana w skali 0–5 (ISO).

  0. Krawędzie nacięć są zupełnie gładkie. W żadnym z kwadratów siatki nie występują odpryski.
  1. W punktach przecięcia linii siatki występują małe odpryski powłoki. Odpryśnięta powierzchnia nie jest znacząco większa niż 5% powierzchni siatki.
  2. Powłoka jest odpryśnięta wzdłuż krawędzi nacięć i/lub w punktach przecięcia linii siatki. Odpryśnięta powierzchnia jest wyraźnie większa niż 5%, ale nie znacząco większa niż 15% powierzchni siatki nacięć.
  3. Powłoka jest częściowo lub całkowicie odpryśnięta, a wzdłuż krawędzi nacięć szerokimi pasmami i/lub niektóre kwadraty są odpryśnięte całkowicie lub częściowo. Uszkodzona powierzchnia siatki nacięć stanowi wyraźnie więcej niż 15%, ale nie jest znacząco większa niż 35%.

  4. Powłoka jest odpryśnięta wzdłuż krawędzi nacięć szerokimi pasami i/lub niektóre kwadraty są całkowicie lub częściowo odpryśnięte. Uszkodzona powierzchnia siatki nacięć stanowi wyraźnie więcej niż 35%, ale nie jest znacząco większa niż 65%.
  5. Każde odpryśnięcie powłoki, które nie mogą być sklasyfikowane parametrem siatki nacięć 4.

  Należy zwrócić szczególną uwagę na normę, według której chcemy testować powłokę. Normy różnią się nieznacznie od siebie, a przykładowe różnice pokazano poniżej. Należy pamiętać o zastosowaniu prawidłowego noża w zależności od aplikowanej grubości:
  <60 µm rozstaw ostrzy noża 1 mm,
  61–120 µm rozstaw ostrzy noża 2 mm,
  121–250 µm rozstaw ostrzy noża 3 mm.

  Testy chemiczne i wytrzymałościowe (Durability and Chemical Tests)

  Test komory solnej (Neutral Salt Spray)

  Jedna z najbardziej popularnych metod badania korozji stosowana do sprawdzania odporności na korozję materiałów i powłok powierzchniowych. Pozwala na weryfikację odporności korozyjnej malowanych elementów oraz ich kategoryzację i stosowanie w odpowiednim środowisku, a także na dopasowanie systemów malarskich do potrzeb w zadanej lokalizacji i środowisku.

  Test komory wilgotnościowej (Cyclic/Constant Humidity)
  Bardzo ogólnie komory klimatyczne można podzielić na komory klimatyczne do testów stabilności i komory dynamicznych zmian klimatycznych. Komór klimatycznych do testów stabilności używa się często do długookresowych badań stabilności, podczas których utrzymują one temperaturę i wilgotność na ściśle określonym poziomie. W komorach dynamicznych zmian klimatycznych można realizować programy ramowe, podczas których temperatura i wilgotność zmieniają się automatycznie ze zdefiniowaną częstotliwością.

  Inne specyficzne testy:

  • Acetic Acid Salt ISO 9227 (test kwaśnej komory solnej),
  • Sulphur Dioxide ISO 3231 (test komory wilgotnościowej z S02),
  • Distilled Water Immersion ISO 2812 (test zanurzenia w wodzie destylowanej/warunki RT),
  • Permeability Pressure Cooker EN12206-2004 (test gotowania w wodzie destylowanej/pod ciśnieniem),
  • Mortar Resistance EN12206-2004 (odporność na zaprawę budowlaną),
  • Accelerated Weathering (przyspieszony test klimatyczny – dla farb architektonicznych wykonywane są szczegółowe testy w czasie rzeczywistym, w zadanych interwałach czasowych dopuszczalny jest określony parametrami ubytek stopnia połysku i koloru, brak kredowania, spękań powłoki itd.). Przyspieszone testy w komorach weryfikują wytrzymałość powłok i przygotowania powierzchni substratu, pomagają one w szybszym czasie dokonać sprawdzenia jakości wykonania lakierowania: ISO16474-2, ISO11507:1997, QUV B 313), 
  • Chemical Resistance (odporność chemiczna – odporność na działanie kwasów, zasad i olejów w normalnych temperaturach). 

  GALERIA ZDJĘĆ

  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 6(134)/2021

  Reklama
  C1 - Farby dekoracyjne