• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 tiger-coating 18.08.2022-24.01.2023 Julian przedłużony do końca 2024

  Lakiernictwo Proszkowe

  Wydanie nr: 6(134)/2021

  Artykuły branżowe

  Lakiernictwo Proszkowe

  ponad rok temu  16.12.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 15 minut

  Strona 5 z 9

  Co warto podkreślić, większość farb przeznaczonych do malowania systemem tribo nadaje się również do aplikacji elektrostatycznej, ale odwrotnie niekoniecznie. Dlatego zawsze bezwzględnie należy zwrócić uwagę, jaki typ aplikacji mamy u siebie w lakierni.

  Gęstość farby/ciężar właściwy (Specific Gravity)
  Parametr wyrażony w g/cm3. Bardzo istotny parametr, dzięki któremu możemy oszacować teoretyczną maksymalną wydajność farby proszkowej.
  Klienci często pytają, ile metrów kwadratowych mogę wymalować z 1 kg farby?
  Bardzo przydatny parametr do obliczania i znalezienia odpowiedzi na to pytanie (przykład): 

  1000 g (1 kg farby)
  80 µm (grubośc farby) * 1,55 g/cm³ (ciężar właściwy) = 8,06 m²

  Powierzchnia wymalowanej powierzchni zależeć będzie oczywiście od wielu czynników:

  • rodzaju aplikacji (ręczna, automatyczna, elektrostatyka/tribo),
  • prawidłowego uziemienia, 
  • uziarnienia farby i jej zdolności do ładowania,
  • strat związanych z wynoszeniem farby z procesu (np. na zawieszkach, straty na przezbrojenia koloru),
  • rodzaju i sprawności system odzysku,
  • i oczywiście kształtu, wielkości oraz sposobu zawieszania (gęstości zawieszenia) malowanych elementów.

  Przechowywanie (Storage) i okres przechowywania (Shelf Life)
  Ponieważ farby proszkowe są produktami termoutwardzalnymi, są one wrażliwe na oddziaływanie zbyt wysokich temperatur. Należy ściśle przestrzegać wytycznych magazynowania podanych w karcie TDS.
  Zazwyczaj dla standardowych produktów nie powinno przekraczać się temperatury magazynowania w zależności od długości czasu przechowywania:

  • 12 miesięcy/poniżej 35°C (peak temperature),
  • 24 miesiące/poniżej 30°C (peak temperature)

  lub inaczej, jeśli podano tak w TDS (np. dla produktów niskotemperaturowych z bardzo niską temperaturą Tg (Tg – temperatura zeszklenia, w której następuje przejście ze stanu ciekłego lub plastycznego w stan szklisty, czego objawem jest skokowy wzrost lepkości substancji), temperatura magazynowania w niektórych przypadkach nie może przekraczać 20–25°C.
  W przypadku nieprzestrzegania ww. warunków mogą wystąpić:

  • kondensacja wilgoci z powietrza na bardzo zimnej farbie proszkowej i zawilgocenie farby, co w konsekwencji może powodować występowanie wielu problemów aplikacyjnych, takich jak problem z właściwą fluidyzacją, powstawanie złogów w przewodach proszkowych i aplikacji, osadzanie się farby na sitach wibracyjnych, gorsza penetracja malowanych detali itp.

  GALERIA ZDJĘĆ

  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie
  Ogrom wiedzy w jednym dokumencie

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...