Szukaj

  Wydarzenia

  Wydanie nr: 3(119)/2019

  Artykuły branżowe

  Wydarzenia

  5 miesięcy temu  10.06.2019, ~ Administrator   

  Szkolenie dla członków stowarzyszenia Qualipol oraz walne zebranie

  Aktualne informacje dotyczące Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych Qualipol, a także kurs z zakresu kontroli wewnętrznej w zakładach licencjonowanych przez standardy jakości Qualicoat, Qualanod, Qualisteelcoat oraz wykłady dotyczące nowych rozwiązań do malowania proszkowego i systemów obróbki ścieków – to tematy szkolenia zorganizowanego przez zarząd Qualipol. Kolejnego dnia spotkania odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. 

  Obecnie stowarzyszenie Qualipol zrzesza 47 członków zwyczajnych i firm wspierających, wydało 21 licencji Qualicoat, 6 licencji Qualanod, 2 licencje Qualideco, 1 licencję Qualisteelcoat. Co warto podkreślić, w Polsce to firma Technikor Bis uzyskała jako pierwsza certyfikat Qualisteelcoat. Ponadto dwie firmy zgłosiły gotowość i uruchomiły procedurę ubiegania się o licencję Qualicoat oraz  dwie kolejne planują przejść proces certyfikacji Qualanod,  a czterech producentów realizuje za pośrednictwem Qualipol aprobaty Qualicoat na powłoki proszkowe. – To bardzo duży wzrost, zwłaszcza na tle innych państw europejskich – mówi Andrzej Jelonek, prezes stowarzyszenia Qualipol. – Takie zainteresowanie certyfikacjami świadczy o rozwoju polskiego rynku i dużej świadomości związanej z utrzymaniem jakości produkowanych wyrobów. 
  Warto zaznaczyć, że Qualipol wystąpił o członkostwo niemieckiego GRM (Gütegemeinschaft Reinigungs von Fassaden – Stowarzyszenie Jakości Czyszczenia Elewacji), organizacji od wielu lat zajmującej się certyfikacją optymalnego czyszczenia i konserwacji elewacji budynków w celu skutecznego wydłużenia ich eksploatacji i utrzymania wartości. Jako autoryzowany partner Qualipol może wprowadzać znak GRM na polskim rynku i przyznawać go, po pozytywnym badaniu, firmom zajmującym się czyszczeniem fasad. Dla zapewnienia długiej żywotności i wysokiej jakości wizualnego wyglądu powierzchni elewacji budynku niezbędne jest uwzględnienie wymagań technicznych wykonania powłoki, a także właściwe zaplanowanie i późniejsza realizacja profesjonalnego czyszczenia i konserwacji w określonych odstępach czasu. Różne rodzaje powierzchni wykończone różnymi systemami malarskimi wymagają doboru odpowiedniej technologii mycia i środków myjących, by uniknąć zniszczenia powłok. Wybierając zatem certyfikowane przez GRM firmy można mieć pewność poprawnie umytej elewacji, nie narażając się na ewentualne wady powłok spowodowane niewłaściwą pielęgnacją, a co za tym idzie, uniknąć reklamacji ze strony klienta. 
  O kontroli wewnętrznej w zakładach licencjonowanych przez standardy jakości Qualicoat, Qualanod, Qualisteelcoat mówili Michał Wojucki i Rafał Lutze z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. W skrócie można powiedzieć, że polega ona (różnie dla różnych systemów) m.in. na badaniu i pomiarze wielu parametrów oraz wykonywaniu testów, a także obowiązku rejestrów kontroli jakości procesu produkcji, płytek testowych i wyrobów gotowych. Mowa była o różnych rodzajach badań, używanym do nich oprzyrządowaniu, możliwych błędach i sposobach ich unikania. Jak podkreślali prowadzący, rejestry muszą umożliwiać identyfikację parametrów procesu, wyników badań, podjętych działań i wszelkich ustaleń ze zleceniodawcą w dowolnym momencie. 
  Następnie wykłady mieli przedstawiciele firm związanych z branżą malowania proszkowego oraz gospodarką wodno-ściekową przedsiębiorstw przemysłowych. 
  Andrea Trevisan z firmy SAT, producent pionowych proszkowych linii lakierniczych, mówił o nowych technologiach wertykalnych. Podkreślał zalety pionowego malowania profili aluminiowych, jak większa wydajność, pełna automatyzacja procesów, czy oszczędność miejsca pod inwestycję. – Pierwszą linię do pionowego malowania proszkowego stworzył mój dziadek w 1982 roku – wspomniał Andrea Trevisan. – Od tego czasu technologia ta przeszła wiele etapów rozwoju i wciąż ewoluuje, zgodnie z potrzebami klientów. 
  Najnowszym rozwiązaniem jest wpięcie maszyny do mechanicznego przygotowania powierzchni w automatyczną linię lakierniczą, co likwiduje konieczność szlifowania ręcznego i przyspiesza cały proces. Co ważne, jak podkreślił A. Trevisan, zastosowanie takiego rozwiązania nie ogranicza przepustowości linii. 
  Kolejną nowością jest proces anodowania w linii, tzw. anodowanie wstępne. Dzięki temu rozwiązaniu przeprowadza się dwa procesy: anodowania i lakierowania. Mowa była także o rozwoju samych aplikacji do linii pionowych. Chodzi oczywiście o bardziej wydajne, ekonomiczne i dokładniejsze nakładanie powłok proszkowych przy częstych zmianach kolorów. Można to uzyskać dzięki zastosowaniu dwóch kabin do różnych kolorów, niezależnie od siebie działających, ale obsługiwanych przez jeden system transportu. W przypadku zmiany koloru jedna kabina może wciąż pracować, nie przerywając pracy linii, gdy druga w tym czasie jest czyszczona i przygotowywana do malowania innym kolorem farby.  
  Nowości w systemach aplikacyjnych były także tematem wystąpienia Georga Ahrendta z firmy Gema Switzerland. – W ciągu ostatnich dwóch lat opracowaliśmy wiele nowych rozwiązań ułatwiających malowanie proszkowe – mówił G. Ahrendt. – Wszystko po to, by zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 proces lakierowania był bardziej automatyczny, efektywny, ekonomiczny i łatwiejszy w obsłudze. 
  Prelegent przedstawił grupy produktów, w których dokonano innowacji, jak centra proszkowe, pistolety ręczne i automatyczne, pompy proszku czy systemy sterowania. Jako przykład może posłużyć nowa generacja centrum zarządzania proszkiem OptiCenter All-in-One. To połączenie podawania proszku, kontroli procesu i elektrostatyki. Nowe rozwiązanie wymaga znacznie mniej miejsca, ze względu na redukcję obszernej szafy sterowniczej. System jest wyposażony w najnowszą generację sterowników OptiStar All-in-One, które łączą ładowanie elektrostatyczne i podawanie proszku w jednym kompaktowym urządzeniu. Sercem OptiCenter All-in-One jest OptiSpeeder (pojemnik na proszek), który optymalizuje parametry proszku poprzez jego fluidyzację. Powiększony i nachylony otwór pojemnika zapewnia przejrzystość i możliwość doglądania całego wnętrza. Dzięki systemowi zarządzania proszkiem OptiCenter i zintegrowanemu systemowi sterowania All-in-One OptiStar użytkownicy mogą korzystać z szybkiej zmiany koloru, stabilnych i powtarzalnych wyników powlekania, czystych warunków pracy, intuicyjnej obsługi i bezproblemowej konserwacji.
  O oczyszczaniu ścieków przemysłowych mówiła z kolei Anna Kochańska z firmy 3 Aqua. Zwróciła uwagę, że ścieki odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska, jak i do systemów kanalizacji komunalnej muszą spełniać określone w prawie parametry jakościowe i przedstawiła możliwości bezpiecznego ich odprowadzenia. Mowa była też o stacjach uzdatniania wody. Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę gospodarczą z sieci miejskich i zakładowych. Dla spełnienia tych wymagań należy dobrać uzasadnioną ekonomicznie technologię z wykorzystaniem odpowiednich procesów.
  Drugi dzień spotkania poświęcony był na walne zebranie członków Stowarzyszenia Wykonawców Obróbki Powierzchni Metalowych Qualipol. Głównym punktem było głosowanie nad udzieleniem zarządowi absolutorium i wybranie nowych władz stowarzyszenia. Walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z prac, udzieliło absolutorium, po czym wybrano skład zarządu: Andrzej Jelonek (prezes), Łukasz Witan (wiceprezes), Rafał Podlaski, Marcin Santarius, Leszek Geltz. 
  Warto dodać, iż podjęto również uchwałę o utworzeniu grupy roboczej do wyznaczenia ram merytorycznych i organizacyjnych konferencji technicznych przygotowanych dla szerokiej rzeszy firm zainteresowanych ofertą członków stowarzyszenia. 
  Andrzej Jelonek, prezes Qualipolu, podziękował za okazane zaufanie zarządowi, zachęcając jednocześnie inne firmy do członkostwa w stowarzyszeniu. O uzyskanie licencji systemu jakości może wystąpić każdy zakład, który ciekłymi lub proszkowymi powłokami organicznymi albo powłokami anodowymi pokrywa powierzchnię elementów aluminiowych lub stalowych przeznaczonych do celów architektonicznych. 
  – Członkostwo w stowarzyszeniu Qualipol pozwala na bycie na bieżąco z ogólnoświatowymi trendami, a przyznane certyfikaty są znakami jakości uznawanymi na całym świecie – wyjaśnia A. Jelonek. – Dostęp do informacji technicznych i możliwość poszerzania wiedzy fachowej to tylko część korzyści, jakie można uzyskać wstępując do Qualipol. Stowarzyszenie jest również doskonałą platformą umożliwiającą wymianę informacji pomiędzy firmami pracującymi na polskim rynku w tej samej branży, na co dzień konkurującymi często ze sobą.  

  Więcej informacji na www.qualipol.pl

  Poleć innym

  GALERIA ZDJĘĆ

  Z licencją na… malowanie
  Z licencją na… malowanie
  Z licencją na… malowanie
  Z licencją na… malowanie
  Z licencją na… malowanie

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 1
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...
  do góry strony