Szukaj

  Wydarzenia

  Wydanie nr: 4(108)/2017

  Wydarzenia

  ponad rok temu  17.08.2017, ~ Administrator   

  XI Doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” 

  W dniach 10-12 maja w Centrum Kongresowym Ossa koło Rawy Mazowieckiej odbyła się XI Konferencja Naukowo-Techniczna PSK „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”. Tegoroczne spotkanie korozjonistów odbywało się pod hasłem „Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania, wykwalifikowane kadry – TO MY!”. W tym roku w konferencji wzięło udział 200 osób i 18 wystawców, wygłoszono 50 referatów w dziewięciu sesjach tematycznych oraz dwa referaty plenarne. Zarówno więc liczba uczestników, jak i referatów przewyższyła zeszłoroczną liczbę, o której pisałam, że była rekordowa. 
   

  Pierwszy referat plenarny wygłosił Kazimierz Szadkowski z Biura Dróg Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w którym omówił warunki techniczne projektowania i instrukcje utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych zarządzanych przez firmę. Drugi referat plenarny miał intrygujący tytuł „Dlaczego odpadają powłoki nowej generacji?”. Wygłosiła go Agnieszka Królikowska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, a współautorami byli prof. Pier Luigi Bonora i Leszek Komorowski (IBDiM). Na podstawie wyników badań powłok, które uległy delaminacji, autorzy stwierdzili, że oprócz wielu spotykanych w praktyce przyczyn − takich jak: źle przygotowane podłoże, naprężenia, nagłe zmiany temperatur, przekroczenie okresu przemalowania, zbyt długi okres eksploatacji bez renowacji – utratę przyczepności w badanych przypadkach spowodowała nieodpowiednia receptura farby. Dobrą przyczepność powłoki zapewnia dobre zwilżenie podłoża przez wyrób lakierowy, a więc odpowiedni stosunek stężenia objętościowego pigmentów do krytycznego stężenia objętościowego pigmentów (SOP/KSOP). Sprzyja temu prawidłowy dobór pigmentów/wypełniaczy, odpowiednio rozdrobnionych oraz dobrze rozproszonych i zwilżonych spoiwem. W badanych powłokach stwierdzono nierównomierne rozłożenie wypełniaczy i brak ich zwilżenia spoiwem, a ponadto użycie dużej ilości wypełniaczy o dużej wielkości cząstek, przekraczającej miejscowo grubość powłoki, co doprowadziło do powstawania naprężeń i pękania powłoki. 
  Referaty wygłaszane były w równoległych sesjach tematycznych: Powłoki ochronne, Antykorozja i środowisko, Energetyka i sieci przesyłowe, Korozja i ochrona żelbetu, Sesja elektrochemiczna, Przygotowanie powierzchni, Problemy inspektorów nadzoru, Transport, magazynowanie i rafinacja, Technologie nakładania powłok. Najwięcej referatów znalazło się w sesji dotyczącej powłok ochronnych. Omówiono w nich rodzaje i zastosowanie farb proszkowych w przemyśle, uzyskanie i utrzymanie znaku jakości Qualicoat dla farb proszkowych, rozwój w zakresie nowych powłok eksploatowanych w zanurzeniu, wyniki realizacji projektu CORNET o akronimie DuraCoat prezentujące nowoczesne jedno-, dwu- i trójpowłokowe systemy do długoletniej ochrony przed korozją, zastosowanie w zabezpieczeniach antykorozyjnych analizy stereologicznej, mechanizm ochrony i obszary zastosowania stali pokrytej powłokami Zn-Mg i Zn-Al-Mg, właściwości antykorozyjne powłok siloksanowych na powierzchni anodowanego aluminium, problemy z uzyskaniem powłoki o jednolitej barwie RAL 9006 i 9007, zastosowanie przygotowania powierzchni nowych i poddawanych renowacji wodą pod wysokim ciśnieniem, właściwości powłok cynkowych w zależności od składu chemicznego i przygotowania powierzchni stali. W wyniku dyskusji nad tym ostatnim referatem postanowiono, że PTC, wspólnie z PSK, spróbują opracować wytyczne, instrukcje itp. na temat: jakie stale mogą być cynkowane, aby uzyskać optymalne zabezpieczenie przed korozją. 
  W sesji poświęconej zagadnieniom ochrony przed korozją i ochrony środowiska Bartłomiej Guzik wygłosił referat na temat poszukiwania skutecznego zamiennika gruntów dla lotnictwa opartych na związkach Cr(VI), które mogą być stosowane do 2019 roku. Mimo że przebadano wiele alternatywnych wyrobów, łącznie z powłokami samonaprawiającymi się, do tej pory nie wytypowano jednoznacznego rozwiązania. Pozostałe referaty tej sesji dotyczyły nowoczesnych systemów zapobiegania emisji stosowanych w cynkowaniach oraz problemów związanych z prowadzeniem prac antykorozyjnych na obiektach zasiedlonych przez ptaki. W referacie autor, Wojciech Ostrzołek, podkreślił, jak ważne jest dla wykonawcy, aby przed przystąpieniem do prac zinwentaryzować obiekt (most, wiadukt, budynek) pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki, ponieważ spada na niego odpowiedzialność prawna, nawet wówczas, gdy formalności nie zostały dopełnione przez inwestora. 
  Kolejna sesja obejmowała tematykę związaną z korozją i ochroną konstrukcji żelbetowych. Wygłoszone w niej referaty dotyczyły napraw i inspekcji konstrukcji żelbetowych, modyfikacji zapraw i kompozytów budowlanych, jak również przygotowania powierzchni betonu wodą pod wysokim ciśnieniem. 
  Tegoroczna konferencja nie pozostawiła uczestnikom zbyt dużo czasu na dyskusje kuluarowe i spacery, gdyż jeszcze nigdy w historii konferencji PSK nie było tylu sesji tematycznych. Kolejna z nich dotyczyła przygotowania powierzchni, a poruszane w niej zagadnienia to: technologie przygotowania powierzchni elementów ocynkowanych, w której autor (Marek Budziszewski) przedstawił wiele metod obróbki chemicznej, szczególnie przydatnych do przygotowania ocynkowanych elementów cienkościennych, w przypadku których lekka obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa do zastosowania (w tym: obróbkę polimerową, chromianowanie związkami Cr(III), fosforanowanie, metody bezfosforanowe). Inne prezentowane w tej sesji metody przygotowania powierzchni to obróbka strumieniowo-ścierna z zastosowaniem komory dwuścierniwowej, zmodyfikowany proces elektroosadzania powłok cynkowych, czyszczenie chemiczne (Trond Soltvedt) i cynkowanie zanurzeniowe – trendy XXI wieku. 
  Ostatnia sesja drugiego dnia konferencji dotyczyła problemów, z jakimi spotykają się w swojej praktyce inspektorzy nadzoru i wykonujący ekspertyzy. Przy wykonywaniu ekspertyz często okazuje się, że korozję i/lub uszkodzenie powłoki spowodowały inne czynniki niż zakładano pierwotnie. Takie przypadki omówiono w tej sesji, jak i w referacie plenarnym Agnieszki Królikowskiej. Łukasz Augustyński omówił przypadek występowania wady powłoki lakierowej w postaci nakłuć igłą na powierzchni cynku natryskiwanego cieplnie, a Jacek Bordziłowski – perforacji ściany zbiornika magazynowego mieszaniny kwasów nieorganicznych po trzech miesiącach eksploatacji. Jerzy Kozłowski i Martin Czysch przybliżyli uczestnikom konferencji wymagania dotyczące kompetencji i formy kształcenia osób zajmujących się ochroną przed korozją w Polsce i w Niemczech. Kontrola jakości konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami cynkowymi z zastosowaniem różnych metod badawczych była przedmiotem kolejnego referatu. Podsumowaniem tej sesji był referat Tadeusza Abramskiego o przewrotnym tytule „Jak pomalować, żeby było zabezpieczone antykorozyjnie, czyli nie każdy pędzel trzymać powinien”. Autor podkreśla, że tak postawione pytanie dotyczy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces mający doprowadzić do skutecznego zabezpieczenia przed korozją i estetycznego wyglądu pomalowanych obiektów. Końcowy fragment referatu: „... pędzel można powierzyć tylko człowiekowi, który będzie wiedział, jakiego pędzla użyć, jak go trzymać, co z nim zrobić, i jak dbać o niego, żeby służył jak najdłużej i aby spod niego wychodziły prace spełniające wszelkie wcześniej przyjęte normy i założenia” doskonale wpisuje się w hasło konferencji. 
  Automatyzacja i robotyzacja operacji antykorozyjnych, minimalny poziom wiedzy malarzy na temat obsługi i konserwacji sprzętu oraz płynny środek zmniejszający pylenie w obróbce strumieniowo-ściernej na sucho to zagadnienia, które zaprezentowano w sesji obejmującej technologie nakładania powłok. 
  W trakcie konferencji odbył się pokaz sprzętu do natrysku firmy GRACO oraz sprzętu do przygotowania powierzchni pod bardzo wysokim ciśnieniem firmy FALCH.              

  Małgorzata Zubielewicz 

  Poleć innym

  GALERIA ZDJĘĆ

  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania
  Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 1
   BRAK SŁÓW

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...

  WYDANIE 4(108)/2017

  do góry strony