• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(131)/2021

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  19.07.2021, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Zanim zaczniemy lakierować, musimy spełnić wiele wymogów formalnoprawnych.

  Zanim zaczniemy lakierować, musimy spełnić wiele wymogów formalnoprawnych.

  Strona 1 z 2

  Budujemy, rozbudowujemy, reorganizujemy lakiernię, część 1

  Instalacje lakiernicze, z uwagi na charakter prowadzonych procesów, wykorzystywane surowce i emisję zanieczyszczeń, należą do przedsięwzięć, które oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. Skutkuje to koniecznością uzyskania wielu decyzji czy pozwoleń środowiskowych. Bez części z nich nie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji lakierniczej. Inne będą wymagane już na etapie eksploatacji instalacji i będą związane z jej negatywnym oddziaływaniem na poszczególne elementy środowiska naturalnego.

  Kluczowym elementem koniecznym w celu realizacji każdego przedsięwzięcia, które oddziałuje na środowisko, jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Można ją porównać do dokumentu o warunkach zabudowy, którego uzyskanie jest konieczne przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego czy projektu zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustawą [1] decyzja określa środowiskowe warunki konieczne do spełnienia na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia i jest wymagana dla:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko naturalne,
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

  W obu tych przypadkach konieczne jest uzyskanie decyzji, jednak zależnie od tego, do której kategorii zakwalifikowane zostanie przedsięwzięcie, droga jej uzyskania, koszt oraz zakres wymaganych dokumentów są zdecydowanie inne. Kwalifikacji dokonuje się na podstawie analizy planowanej do wdrożenia technologii oraz zapisów rozporządzenia [2] w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W treści rozporządzenia nie znajdziemy nigdzie co prawda bezpośredniego wpisu odnoszącego się do instalacji lakierniczych, ale odnosi się do nich punkt: instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych. Rozporządzenie kwalifikuje przedsięwzięcie zależnie od wielkości wanien procesowych używanych w obrębie instalacji:

  • zgodnie z §2 pkt 15 jako zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne, w sytuacji kiedy całkowita objętość wanien procesowych w obrębie instalacji przekracza 30 m sześc.,
  • zgodnie z §3.1 pkt 13 jak potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne w przypadku innym niż wskazane w §2 pkt 15. 

  W przypadku instalacji, które nie posiadałyby przygotowania powierzchni, ale same procesy lakierowania, np. rozpuszczalnikowego, przedsięwzięcie będzie klasyfikowane do potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne zgodnie z §3.1 pkt 14, tj. instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych. 
  Zanim przystąpimy do wnioskowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego planu technologicznego przedsięwzięcia. Im lepiej opiszemy technologię, tym łatwiej będzie nam przygotować dokumentację konieczną do uzyskania decyzji. Plan, poza samą technologią, powinien zawierać jak najdokładniejsze informacje o wielkości zużyć surowców, mediów, jak nośniki energii czy woda oraz planowanym oddziaływaniu na środowisko w zakresie: emisja do powietrza, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia czy emisja hałasu (w rozumieniu emisji hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia, nie hałasu emitowanego wewnątrz hali przez maszyny). Wszystkie te informacje są konieczne, aby uzyskana decyzja jak najlepiej oddawała wpływ na środowisko naszej instalacji na etapie jej użytkowania. Zagadnienie wydaje się proste, jednak pamiętajmy, że na etapie planowania możemy bazować tylko i wyłącznie na modelach symulacyjnych, a nie na rzeczywistych danych. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...