• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 02.02-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 6(128)/2020

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  01.02.2021, ~ Administrator   

  Strona 2 z 2

  W przypadku Prawa budowlanego chodzi tu również o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm. w 2020 r., poz. 1608]. 
  Biorąc pod uwagę przynajmniej ww. przepisy, jak i faktyczne warunki, w jakich magazynowane są odpady w obiektach istniejących oddawanych do użytku zanim zaczęły obowiązywać tak szczegółowe przepisy, proponowałabym zweryfikować sposób magazynowania odpadów w kontekście aktualnych wymagań przeciwpożarowych, tak aby był czas na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej.
  Zgodnie z § 47 ww. rozporządzenia, w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, w zakresie wymagań określonych w: 
  1. § 5, § 6, § 8–16, § 19 i § 34 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 
  1 września 2021 r.,
  2. § 7, § 26, § 29 i § 33 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2023 r.,
  3. § 35 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 
  1 marca 2026 r.,
  4. § 36 i § 37 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 

  1 września 2022 r.,
  5. § 17, § 18 i § 39 ust. 1 pkt 1 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 
  1 września 2020 r.,
  6. § 20–25, § 28, § 32 i § 41–43 – dopuszcza się spełnianie wymagań ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 
  1 marca 2022 r.

  Terminy spełniania wymagań dla pozostałych obiektów, w zależności od daty ich realizacji i daty uzgodnień, określa rozporządzenie w § 45 – § 46.
  Szczególnie warto sprawdzić i ewentualnie niezwłocznie dostosować do wymagań warunki magazynowania odpadów palnych w obiektach budowlanych lub ich częściach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.               

  Aurora Niesiołowska
  biuro@niesiolowska.pl

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...