• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  19.04.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 5 z 7

  System jakość QUALISTEELCOAT to międzynarodowy standard ochrony powłokowej dla stali opracowany specjalnie w celu utrzymania w zgodzie z normą PN-EN ISO 12944-2 wymagań odnośnie powłok ochronnych na nowych konstrukcjach stalowych i urządzeniach eksploatowanych w szerokiej palecie warunków korozyjnych. QUALISTEELCOAT podąża za dostępnością rynkowych rozwiązań powłokowych, umożliwiając zastosowanie aktualnie dostępnych technicznie powłok proszkowych i ciekłych. Powłoki proszkowe mogą bazować zarówno na żywicach termoutwardzalnych, jak i termoplastycznych. Powłoki z farb ciekłych mogą być jednoskładnikowe, ale zazwyczaj są to systemy dwuskładnikowe. QUALISTEELCOAT za podłoża uznaje powierzchnie ze stali węglowej, niskostopowej i niestopowej, jak również stali ocynkowanej ogniowo, ogniowo metodą ciągłą, galwanicznie i dyfuzyjnie lub natryskiwanej cieplnie oraz stali pokrytej podkładem kataforetycznym. Podłoża te, z wyłączeniem kataforezy, podlegają uprzednio przygotowaniu chemicznemu lub za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, przygotowaniu mechanicznemu. Specyfikacja QUALISTEELCOAT zawarta w Wymaganiach Technicznych określa poziom jakości, który w celu otrzymania licencji, musi być spełniony zarówno przez przygotowanie powierzchni przed powlekaniem, jak i systemy powłokowe. Dostępną paletę możliwości przygotowania powierzchni stalowej pod powłoki o różnych odpornościach korozyjnych przedstawia rys. 2. Wymagania Techniczne określają procedury nałożone na wykonawcę powłok zobowiązanego znakiem QUALISTEELCOAT. Licencja będąca potwierdzeniem udziału w programie jakości i świadectwem wypełniania wymagań technicznych jest udzielana wykonawcy powłok. Aprobaty na systemy powłokowe udzielane dostawcom są związane z korozyjnością środowiska, jak opisano w normie PN-EN ISO 12944-2. Pod uwagę są brane tylko powłoki ochronne o wysokiej odporności korozyjnej. Poziom wymagań technicznych odpowiada stosownej kategorii, w odniesieniu np. do liczby godzin badań, które są wymagane, aby potwierdzić jakość zastosowanej ochrony. Zarówno system powłokowy, jak i wykonawca powłok mogą uzyskać aprobatę/licencję dla danej kategorii korozyjnej. Znak ten zachowuje swą ważność i może być również używany w niższych kategoriach korozyjnych. Zbadany system jest wykazywany w certyfikacie. Zestawienie wariantów systemów powłokowych i dostępne dla nich poziomy odporności korozyjnej przedstawia tabela.

  Standard jakości stowarzyszenia GRM

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...