• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  19.04.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 4 z 7


  Rys. 1


  Rys. 2

  Członkowie QUALICOAT mają decydujący wpływ na kierunki rozwoju organizacji i sposób realizacji poszczególnych zadań poprzez decyzje podejmowane podczas walnych zebrań. Poza tym ich niezwykle istotnym wsparciem jest delegowanie osób pracujących w Komitecie Technicznym określającym zadania dla Grup Roboczych tworzonych w miarę potrzeb merytorycznych. Wiele zagadnień znajdujących swoje syntetyczne ujęcie w kolejnych edycjach wymagań technicznych jest poddawanych analizie przez Grupy Robocze w celu wypracowania najlepszego rozwiązania pod względem wpływu na jakość i trwałość uzyskiwanych powłok ochronnych. Za stronę wykonawczą (monitorowanie udzielonych licencji) w QUALICOAT odpowiadają organizacja QUALISURFAL i laboratoria testujące. QUALISURFAL jest ciałem grupującym osoby realizujące zadania kontrolne (inspekcje) w licencjonowanych zakładach wykonujących powłoki. Dba o ich odpowiedni poziom wiedzy technicznej i narzuca jednolite procedury postępowania podczas inspekcji. Laboratoria testujące to nic innego, jak laboratoria posiadające odpowiednie certyfikacje upoważniające do prowadzenia badań w ramach norm ujętych w wymaganiach technicznych. Zarząd QUALICOAT na swoich posiedzeniach odbywających się kilka razy w roku zatwierdza decyzje Komitetu Technicznego, kierując konkretne zadania do realizacji. Za codzienną pracę organizacji odpowiedzialni są Prezes oraz Dyrektorzy: Zarządzający i Techniczny.

  Stowarzyszenie QUALICOAT to obecnie znacznie ponad 500 licencji dla zakładów wykonujących powłoki na całym świecie. W Polsce 21 malarni posiada tę licencję, a kolejne certyfikacje są w toku. Logo QUALICOAT jest obecne w Europie, Azji, Afryce i w obu Amerykach. Potwierdza się podjęta wiele lat temu decyzja o potrzebie ekspansji poza Europę, gdzie QUALICOAT spotyka się z dynamicznym wzrostem zainteresowania w krajach szybko rozwijających się, szczególnie w Azji i na Bliskim Wschodzie, przy pewnym wyhamowaniu w Europie. 

  Standard jakości QUALIDECO

  Świat architektury jest zainteresowany wprowadzaniem nowych efektów wizualnych pozwalających na wzbogacenie dostępnej na rynku oferty o nowe materiały lub ich zamienniki. Taki też był powód zastąpienia na elewacjach budynków elementów drewnianych przez wykonane z aluminium, pokryte powłokami naśladującymi kolor i rysunek drewna. Metoda uzyskania takich efektów dekoracyjnych nie jest nowa, lecz zainteresowanie rynku i wzrost zastosowań przywołało potrzebę standaryzacji wymagań stawianych tego typu powłokom. Sama technologia tworzenia efektu nie jest skomplikowana. Na wykonany farbą proszkową podkład nakłada się termicznie wzór rysunku. Potrzebne są do tego jednak specjalistyczne urządzenia i produkty. Można więc tę technologię (jako wykonywanie powłok malarskich) zawrzeć w ramach standardu jakości QUALICOAT, wyróżniając ją jednocześnie przez opracowanie dodatkowego zbioru wymagań technicznych ze względu na specyfikę połączenia powlekania proszkowego i druku. Jak dotąd w Polsce dwaj wykonawcy powłok posiadają licencję QUALIDECO, ale należy spodziewać się kolejnych certyfikacji, ponieważ urządzenia do wykonywania powłok w tej technologii wykorzystuje już wiele firm.

  Standard jakości QUALISTEELCOAT

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...