• Reklama
  A1 - kabe

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  19.04.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 3 z 7

  Stowarzyszenie QUALICOAT powstało w 1986 roku w podobny sposób i z podobnych przyczyn jak QUALANOD. Powłoki organiczne, głównie proszkowe, oferowane do ochrony wyrobów aluminiowych stosowanych w architekturze, tak jak wyroby anodowane, potrzebują technicznej standaryzacji pozwalającej na utrzymanie produkcji na wysokim jakościowo poziomie oraz procedur kontrolnych służących obiektywnej ocenie dostępnych na rynku produktów. Dynamicznie przebiegające zmiany na rynku produkcji powłok organicznych oraz technologii ich nakładania wymuszają szybką reakcję ze strony organizacji chcących porządkować obrót gospodarczy. Z tego powodu QUALICOAT przykłada dużą wagę do monitorowania zagadnień technicznych, starając się w swoich rekomendacjach być na bieżąco z pojawiającymi się technologiami i materiałami powłokowymi oraz technologiami przygotowania powierzchni metalu przed powlekaniem. Dobrym przykładem tych starań mogą być coraz częstsze aktualizacje Wymagań Technicznych wprowadzane ostatnio dwa razy do roku. 

  System Jakości QUALICOAT, dla zapewnienia szczelności i przejrzystości wprowadzanych regulacji, obejmuje swoją certyfikacją zakłady wykonujące powłoki, dostawców materiałów powłokowych (producentów farb proszkowych i ciekłych) oraz dostawców środków przygotowania powierzchni (producentów chemii dla chromowych i bezchromowych metod przygotowania aluminium). Od pewnego czasu jako przygotowanie powierzchni pod powłoki certyfikowane przez QUALICOAT jest dopuszczone anodowanie wstępne, czyli proces anodowania bez uszczelniania powłoki anodowej. W tym przypadku niezbędna jest współpraca pomiędzy systemami jakości QUALICOAT i QUALANOD. Logicznie zaprojektowany system wzajemnych zależności pomiędzy partnerami systemu pozwala na rzetelne i skuteczne monitorowanie jakości wykonywanych powłok. W licencjonowanych zakładach wykonujących powłoki znak QUALICOAT można stosować do oznaczenia produktów jedynie wtedy, jeśli są spełnione wszystkie wymagania techniczne i organizacyjne oraz firma posiada aktualną licencję.
  Dla monitorowania zmian, oceny ich istotności, do wypracowywania kompromisu pozwalającego na określenie niezbędnych rekomendacji i procedur kontrolnych potrzebna jest sprawnie działająca struktura administracyjna.
  Rys. 1 przedstawia schemat struktury stowarzyszenia QUALICOAT. Należy zwrócić uwagę na grupy organizacyjne gwarantujące skuteczne działanie systemu jakości:

  • Generalni Licencjobiorcy – członkowie zorganizowani w narodowych stowarzyszeniach,
  • Komitet Techniczny, Grupy Robocze, QUALISURFAL, laboratoria testujące,
  • Zarząd QUALICOAT, Prezes, Dyrektorzy: Zarządzający i Techniczny.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...