• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  19.04.2023, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 2 z 7

  Stowarzyszenie QUALIPOL zostało zarejestrowane 24 października 2000 roku. Powstało z potrzeby uporządkowania zasad konkurencji na polskim rynku dla istotnej grupy produktów architektonicznych. Powłoki ochronne mają decydujący wpływ na trwałość użytkową wyrobów aluminiowych przeznaczonych do wieloletniej eksploatacji w budynkach często lokalizowanych w miejscach o podwyższonym zagrożeniu korozyjnym. Aluminiowe elewacje budynków, drzwi i okna wykonane z aluminium oraz okładziny zewnętrzne muszą dobrze wyglądać i być użytkowane bez problemów przez wiele lat. Koszt właściwego wykonania powłok na elementach aluminiowych elewacji budynku zazwyczaj nie przekracza 1–2% nakładów finansowych na wykonanie całości konstrukcji, decydując jednocześnie w stu procentach o wyglądzie, który jest podstawą oceny całej inwestycji przez inwestora i późniejszych użytkowników. 

  Stowarzyszenie QUALIPOL wykonuje swoje zadania statutowe w oparciu o bardzo bliską współpracę z organizacjami o zasięgu światowym, stowarzyszeniami QUALANOD, QUALICOAT i QUALISTEELCOAT mającymi siedzibę w Zurychu, w Szwajcarii. Jednocześnie QUALIPOL współpracuje również z niemieckim stowarzyszeniem GRM ze Schwäbisch Gmünd. Partnerzy QUALIPOL stanowią bazę merytoryczną pozwalającą na skuteczną implementację i popularyzację nowych, sprawdzonych technologii na nasz krajowy rynek.
  W ramach dwustronnych umów stowarzyszenie QUALIPOL posiada Generalną Licencję na reprezentowanie wymienionych stowarzyszeń na terenie Polski i krajowe administrowanie odnośnymi systemami jakości.
  Członkami stowarzyszenia QUALIPOL są osoby zawodowo związane z rynkiem powłok ochronnych na powierzchniach metalowych, wspierane przez firmy z branży zainteresowane propagowaniem idei standardów wysokiej jakości wyrobów aluminiowych (i stalowych) do zastosowania w architekturze.

  Standard jakości QUALANOD

  Stowarzyszenie QUALANOD zostało powołane do życia w 1974 roku przez kilka narodowych organizacji grupujących anodownie i będących członkami ESTAL (Europejskiego Stowarzyszenia Obróbki Powierzchni Aluminium). Członkiem założycielem była również organizacja EWAA grupująca europejskich producentów aluminium. Głównym powodem powstania QUALANOD była potrzeba wprowadzenia standaryzacji oferowanych aluminiowych wyrobów anodowanych przeznaczonych do zastosowania w architekturze. Dzięki temu planowano poprawić poziom jakości produkcji, stabilizując tę jakość na wyższym stopniu. Wprowadzenie podstawy do jednolitej oceny jakości pozwoliło na obiektywne porównanie dostępnych na rynku ofert różnych producentów. Wypracowane w QUALANOD struktury organizacyjne i metody pracy stały się podstawą do stworzenia ogólnego systemu monitorowania jakości powłok na podłożach metalowych. Przez lata w sposób bezpośredni i za pośrednictwem narodowych organizacji do QUALANOD dołączali nowi członkowie zainteresowani udziałem w programie jakości. Teraz QUALANOD administruje już około dwustoma licencjami udzielonymi anodowniom w Europie i wielu krajach poza nią. W Polsce mamy 9 anodowni posiadających prawo do używania licencji QUALANOD. Biorąc pod uwagę, że udział w tego typu programach jakości jest całkowicie dobrowolny, to liczba firm poddających się certyfikacji jest doskonałym dowodem na potrzebę porządkowania zasad konkurencji na rynku produktów aluminiowych do zastosowań architektonicznych. Podstawą systemu jakości QUALANOD jest dokument Wymagań Technicznych będący zbiorem regulacji ogólnych, zaleceń technicznych koniecznych do wprowadzenia, procedur raportowania prowadzonych procesów technologicznych oraz procedur kontrolnych. Wymagania Techniczne QUALANOD stanowią kompletny opis tego, co należy zrobić, aby anodownia produkowała w powtarzalny sposób wyroby wysokiej jakości. Tekst Wymagań Technicznych jest sukcesywnie aktualizowany wraz z postępem rozwoju technologii i potrzebą wprowadzania bądź weryfikacji niezbędnych procedur kontrolnych. Szybki wzrost wykorzystania wyrobów z aluminium w architekturze, przy ograniczonej ofercie dostępnych kolorów i efektów wyrobów anodowanych, wymusił dynamiczny rozwój zastosowań powłok organicznych, których oferta wydaje się nie mieć żadnych ograniczeń.

  Standard jakości QUALICOAT

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...