• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 1(99)/2016

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  15.01.2016, ~ Administrator,   Czas czytania 7 minut

  Strona 4 z 4

  Jarosław Święcki

  Materiały źródłowe:
  [1] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650
  [2]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86
  [3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931
  [4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1228

  [5] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386
  [6] Dz.U. 2011 nr 33, poz. 166
  [7]  Portal CIOP-PIB. http://www.ciop.pl/11886.html
  [8] PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.
  [9]  PN-N-18002:2011. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
  [10]  praktyczne ujęcie na portal BHPEX,http://www.bhpex.pl/f,pl,PN-N-18002_metoda_oceny_ryzyka_zawodowego.html
  [11] tamże, http://www.bhpex.pl/f,pl,Metoda_Pieciu_Krokow_ocena_ryzyka_zawodowego.html
  [12] tamże, http://www.bhpex.pl/f,pl,ocena_ryzyka_zawodowego.html

  Tagi: BHP,

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...