• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 2(88)/2014

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  20.03.2014, ~ Administrator,   Czas czytania 8 minut

  Strona 1 z 5

  Trudne, lecz skuteczne narzędzie Lean Management

  W obecnych czasach idea ciągłego doskonalenia procesów zyskała niezwykłą popularność. Dzisiaj żaden kierownik czy menedżer nie wyobraża sobie rozwoju firmy bez ciągłego doskonalenia, ponieważ świadom jest, że „kto się nie rozwija, ten się cofa”. Rozwinięte w ostatnim okresie zasady i narzędzia podpowiadają jak skutecznie wdrożyć zmiany, a jednym z takich narzędzi jest standaryzacja. 

  Standaryzacja, czyli stworzenie optymalnych w danej chwili standardów pracy na stanowisku, jednoznacznie oznacza sposób wykonywania czynności. Pozwala na realizację zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i o tej samej jakości. Jest to narzędzie zapewniające jakość i powtarzalność procesu, bardzo często wykorzystywane do zmniejszenia kosztów wytwarzania.
  Standardy pracy przedstawiają aktualnie najlepszą i najbezpieczniejszą metodę pracy. Myślą przewodnią standaryzacji jest niekończące się poszukiwanie usprawnień i udoskonalanie (KAIZEN), dlatego standardy nie są ustalane raz na zawsze, lecz ulegają modyfikacji. 
  Samo pojęcie standaryzacji jest dość ogólne, można jednak wyodrębnić kilka składowych tego procesu: 

  Standaryzacja

  • tworzenie standardów,
  • utrzymanie standardów, 
  • doskonalenie standardów. 

  Standaryzacja to zastosowanie w toku produkcji jednolitych wzorców, np. znormalizowanie niektórych wyrobów pod względem wykorzystywanych materiałów. Działania takie wpływają na obniżenie kosztów, umożliwiają masową produkcję, ułatwiają wymianę zużytych części oraz dokonywanie zamówień handlowych, wpływają na jakość pracy i samego produktu. 

  Standardowa praca 

  • czas cyklu i czas taktu, 
  • sekwencja pracy, 
  • standardowe zapasy produkcji w toku,
  • tabele i arkusze pracy standardowej. 

  Standaryzacja pracy polega na ujednoliceniu metod i czasów realizacji zadań produkcyjnych na stanowiskach roboczych. Standardy określają: co, w jaki sposób i w jakim czasie ma zostać wykonane. Jednolite opisy czy instrukcje pracy ułatwiają pracownikom wgląd w poszczególne operacje. 

  Zastosowanie standaryzacji i pracy standaryzowanej 

  • szkolenie,
  • doskonalenie,
  • zarządzanie. 

  Dzięki standaryzacji łatwiej obserwować procesy, mierzyć je, zwrócić uwagę na rozbieżności oraz ujawniać problemy. Standaryzacja jest często błędnie kojarzona z usztywnieniem metod pracy i dodatkową biurokracją, ponieważ szczegółowy opis procesów jest nie tylko pracochłonny, ale i czasochłonny. Takie podejście i rozumienie tego narzędzia jest bezpośrednim skutkiem naszych doświadczeń wynikających z traktowania standaryzacji jako celu samego w sobie, bez zrozumienia, że ma sens wyłącznie w połączeniu z ciągłym doskonaleniem. 
  Podchodząc do standaryzacji jako elementu ciągłego doskonalenia, należy wziąć pod uwagę, że jest ona krokiem niezbędnym i koniecznym, ponieważ nie ma możliwości prawidłowego wdrożenia wszystkich narzędzi Lean bez osiągnięcia w pełni powtarzalnej sekwencji ruchów w procesie. Dopóki nie jesteśmy w stanie stwierdzić w jaki sposób osiągamy dany wynik, nie możemy sterować procesem, świadomie na niego wpływać i co więcej – nie jesteśmy w stanie skutecznie go doskonalić. 

  Dobrze wprowadzona standaryzacja powinna obejmować te procesy, które z punktu widzenia organizacji mają największe znaczenie. 

  Komentarze (1)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik