• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(125)/2020

  Aktualności i przegląd rynku

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  Fundusze unijne

  ponad rok temu  06.07.2020, ~ Administrator,   Czas czytania 12 minut

  Strona 1 z 5

  Dotacje unijne w dobie pandemii COVID-19

  Do nowych realiów, w jakich znaleźli się przedsiębiorcy w związku rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2, dość sprawnie zaczęto dostosowywać pomoc udzielaną w ramach funduszy europejskich. To właśnie na nich skupi się niniejszy artykuł, traktując kolejne edycje krajowego wsparcia, w tym „tarcz antykryzysowych”, subwencji PFR, pożyczek płynnościowych, etc. jako odrębny temat. Sytuację obrazującą fundusze unijne warto przedstawić na dwóch płaszczyznach: zmian w kolejnych, nowo ogłaszanych konkursach, a także udogodnień dla projektów, które pandemia zastała w toku ich realizacji.

  Zmiany dla nowych projektów

  Wiadome jest, że sytuacje kryzysowe przegrupowują rynek, a przed potrafiącymi najlepiej dostosować się podmiotami tworzą nowe szanse wzrostu. Trudniej już jednak o wiedzę, jak tego dokonać. Jedną z dróg jest nowa lub ulepszona oferta firm, a także wykorzystanie niższych kosztów realizacji projektów w okresie dekoniunktury. I właśnie dla tych, którzy chcą zwiększać konkurencyjność, organizowane są konkursy (w dotychczasowych formułach, ale i nowych ich odsłonach), by dostarczyć przedsiębiorcom kapitału na wprowadzanie innowacji (w tym w powstałych na skutek pandemii nowych obszarach rynkowych) oraz równolegle ułatwić przezwyciężenie trudności gospodarczych.
  Zacznijmy od projektów badawczo-rozwojowych, w których wszędzie trwają nabory wniosków. Dla wnioskodawców chcących je prowadzić, by po powrocie na ścieżkę wzrostu móc być bardziej konkurencyjnym, nadal dostępne są dotychczasowe działania na prowadzenie projektów celowych, jak i dokonywanie inwestycji w infrastrukturę B+R (czyli sprzęt w założeniu dedykowany rozwijaniu procesów lub produktów/usług w firmie). Mowa o mających zasięg ogólnopolski działaniach 1.1.1 oraz 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które obejmują bardzo szerokie spektrum gałęzi gospodarki. W projektach celowych wsparcie waha się w przedziale 25–80% w zależności od charakteru prac i wielkości firmy. Natomiast wsparcie dla realizujących projekty w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej uzależnione jest od lokalizacji projektu oraz wielkości firmy i najogólniej wynosi 

  25–70%. W tabeli 1 przedstawiono główne rodzaje wydatków, jakie można sfinansować. 
   Poza tradycyjną odsłoną wspomnianych działań, wpływ pandemii doprowadził do nowych ich podtypów tematycznych i to bez ograniczeń podmiotowych z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa. I tak „pandemiczne” projekty celowe (PO IR 1.1.1) ukierunkowano specjalnie na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów (w tym SARS-CoV-2), jak również poprawę bezpieczeństwa biologicznego i ochronę społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z trzech obszarów:

  • (I) zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym;
  • (II) wprowadzenie zmian porejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej;
  • (III) działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...