• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(137)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  23.08.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 2 z 5

  W paragrafie drugim tego rozporządzenia w 53 punktach ustawodawca wskazał rodzaje przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, dla których DoŚU wydawana jest w oparciu o pełny szczegółowy raport o oddziaływaniu na środowisko w przeprowadzonej procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Nie ma w tym zestawieniu żadnego rodzaju lakierni ciekłej, bez względu na jej wielkość, planowane zużycie materiałów chemicznych i rodzaj lakierowanych wyrobów. 
  W paragrafie trzecim rozporządzenia ustawodawca wymienia ten rodzaj przedsięwzięć, dla których DoŚU wydana zostać może bez procedury oceny oddziaływania na środowisko w trybie analizy treści KIP i w oparciu jedynie o ten dokument, uznając je w trakcie prowadzonej procedury za potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko. Po szybkiej analizie wykazu przedsięwzięć zawartych w paragrafie trzecim rozporządzenia nie znajdujemy lakierni ciekłej ani malarni. Jednak w punkcie 13 i 14 paragrafu trzeciego umieszczone zostały następujące zapisy wskazujące konieczność uzyskania DoŚU dla przedsięwzięć w formie: 

  13) instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 15;
  14) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników.

  Instalacja, według definicji zawartej w art. 3 pkt 6 ustawy, Prawo ochrony środowiska to:
  a) stacjonarne urządzenie techniczne,
  b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję. 

  Rozpuszczalniki organiczne to w zasadzie Lotne Związki Organiczne wchodzące także w skład wyrobów lakierowych.
  Jeżeli planowane przedsięwzięcie wymaga użytkowania instalacji technologicznej i będą w niej wykorzystywane materiały zawierające choćby śladowe ilości LZO, nawet w jednym produkcie zestawu/mieszaniny, to uzyskanie DoŚU dla takiego przedsięwzięcia stanowi wymóg formalnoprawny. Sposób nanoszenia i wykorzystania produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne nie ma tu żadnego znaczenia, tak jak i wagowa lub procentowa zawartość LZO w mieszaninie gotowej do użycia. Dlatego lakierowanie ręczne pędzlem lub wałkiem czy aplikacja wyrobów z aparatów natryskowych nie ma znaczenia dla wymogów formalnoprawnych i konieczności uzyskania DoŚU. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...