• Reklama
  A1 - eko color 08.11-31.12.2023 Julian

Szukaj

  Reklama
  B1 - konica minolta 18.02.2022-31.12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 3(137)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  23.08.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 1 z 5

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Część 5 

  Najbardziej wymagającą i kłopotliwą procedurą przy organizacji legalnej lakierni są działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Proces jej wydania jest skomplikowany i długi, ponieważ wymaga udziału aż czterech urzędów. Oprotestowanie postępowania przez sąsiadów na etapie analizy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i wydane przez urząd postanowienie o przejściu w tryb oceny oddziaływania na środowisko z koniecznością opracowania pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko zamyka możliwość realizacji przedsięwzięcia w istniejącym obiekcie w ramach zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Procedura wydania DoŚU dla organizowanej lakierni ma ogromny wpływ na dalsze koszty, zakres prac projektowych, a także termin jej uruchomienia. 

  W ramach wymogów budowlanych przy organizacji nowej lakierni i legalnego wykorzystywania pomieszczeń obiektu dla takiej funkcji konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. O ile jest to oczywiste dla nowo budowanego obiektu z lakiernią, to już zaskakujące dla prostej adaptacji istniejącego obiektu lub jednego z jego pomieszczeń i szczególnie kłopotliwe, gdy inwestor jest tylko dzierżawcą pomieszczenia. Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę dla istniejącego obiektu lub jego pomieszczeń przy organizacji w nim lakierni ciekłej nie wynika wprost z jednego przepisu ustawy Prawo budowlane, ale jest niekorzystnym dla inwestora powiązaniem przepisów Prawa ochrony środowiska z przepisami Prawa budowlanego. Dotyczy to 80% wszystkich projektowanych lakierni w adaptowanych pomieszczeniach funkcjonującego obiektu i stało się zasadą w procesie organizacji legalnej lakierni. Każda lakiernia ciekła i niektóre malarnie proszkowe wymagają uzyskania na początkowym etapie działań formalnych jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku o wydanie DoŚU konieczne jest dołączenie szczegółowych informacji o planowanym przedsięwzięciu w formie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). Jest to opracowanie, jakie w założeniach ustawodawcy stanowić miało prostą informację o planowanym przedsięwzięciu, które nie stanowi uciążliwego przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko. Lakiernia może być obiektem usługowym z małą ścianką lakierniczą i jednym operatorem albo wielkogabarytową lakiernią samolotów pasażerskich lub działem z wieloma kabinami lakierniczymi u producenta dużych wyrobów, np. taboru kolejowego. 

  Niezależnie od wielkości, przeznaczenia, ilości zużywanych wyrobów lakierowych i zajmowanej powierzchni, instalacje, w których do obróbki powierzchni wykorzystywane są rozpuszczalniki organiczne, zakwalifikowane zostały do grupy tych przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, czyli ich funkcjonowanie mieści się prawdopodobnie w dopuszczalnych normach hałasu i wyznaczonych przepisami standardach emisyjnych. 

  Rodzaje przedsięwzięć wymagające uzyskania DoŚU określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i podzielone są na dwie grupy: 

  • przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałujące na środowisko,
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...