• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - emptmeyer 28.05-31.12 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 7 z 9

  Za opracowanie O.Z.W. odpowiedzialny jest jej autor. Jeżeli wnioski zawarte w tym dokumencie będą niewłaściwe i zbyt liberalne, to projektanci nieświadomie sprowadzą na funkcjonujący obiekt znaczące niebezpieczeństwo katastrofy, ale w zamian bardzo ograniczą nakłady inwestycyjne po stronie wyeliminowanych zabezpieczeń przed wybuchem. Gdy jednak wskazania O.Z.W. będą stanowcze i zbyt rygorystyczne, to wprowadzone kosztowne rozwiązania budowlane i instalacyjne nie będą miały żadnego celu i poza wzrostem nakładów na budowę lakierni nie dadzą żadnego realnego zabezpieczenia przed możliwością powstania wybuchu i jego skutkami, skoro jego wystąpienie i tak było niemożliwe lub mało prawdopodobne w normalnych warunkach pracy lakierni. Wynika z tego, że przeprowadzona ocena zagrożenia wybuchem ma znaczący wpływ na wzrost lub obniżenie kosztów budowy i organizacji lakierni w obiekcie. W większości przypadków prawidłowo opracowana O.Z.W. − wnikliwa, szczegółowa i analityczna − pozwala na świadomą i bezpieczną rezygnację z bezpodstawnie forsowanych często rozwiązań technicznych i instalacyjnych. Od wielu lat lakiernie kojarzone są przez projektantów budowlanych z ogromnym zagrożeniem wybuchowym, co prowokuje ich do wprowadzania, z samej zasady, bardzo kosztownych i zupełnie zbędnych rozwiązań technicznych w wersjach specjalnych. Rzetelnie opracowana ocena zagrożenia wybuchem, ze szczegółowym opisem przebiegu procesów w lakierni, obala mity, porządkując zakres wymogów technicznych i formalnych. O.Z.W. jest integralną częścią procesu projektowego lakierni i jej dokumentacji budowlanej, ale w aspekcie dokumentacji ppoż., jaką posiadać powinien użytkownik lakierni i pracodawca w funkcjonującym już zakładzie z lakiernią, nie jest ona dokumentem niezbędnym. Formalna i techniczna rola tego opracowania kończy się wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu z lakiernią po zakończonej budowie. Podstawą prawną wydanego rozporządzenia opisującego zakres i formę oceny zagrożenia wybuchem jest art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a nie ustawa Kodeks pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca lub użytkownik lakierni nie musi dysponować tym dokumentem w trakcie ewentualnej kontroli zakładu. Zdarza się jednak, że w trakcie interwencyjnej kontroli Państwowej Straży Pożarnej inspektorzy prowadzący kontrolę domagają się od użytkownika lakierni O.Z.W., argumentując, że wchodzi ona do zestawu dokumentacji, jaką posiadać powinien zakład pracy z lakiernią, pracodawca i użytkownik lakierni i wskazują na treść ust. 5, art. 37 rozporządzenia: 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...