• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  Reklama
  B1 - IGP 2024 Julian

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 6 z 9

  4. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. 

  Wynika z tego, że obowiązek przeprowadzenia O.Z.W. nie spoczywa na pracodawcy, a do jej przeprowadzenia nie są wymagane żadne szczególne uprawnienia, np. inspektora, specjalisty czy rzeczoznawcy ppoż., a także uprawnienia budowlane. Może trochę dziwić powód, z jakiego w trybie opracowania oceny zagrożenia wybuchem ustawodawca nie wymienia osób, które wydają się najbardziej kompetentne do realizacji tego zadania. Błąd czy celowe działanie? Po głębszej analizie wygląda to jednak na celowe działanie ustawodawcy. O.Z.W. to szczegółowa analiza przebiegu procesu lub wykonywanych w pomieszczeniu czynności i składu chemicznego oraz właściwości fizycznych używanych w lakierni materiałów. Definicje „stref zagrożenia wybuchem”, „atmosfery wybuchowej”, „przestrzeni zagrożonej wybuchem” dostępne są w normach i wzór do obliczenia przyrostu ciśnienia wybuchu w pomieszczeniu stanowi załącznik do rozporządzenia. Wszystkie dane dotyczące maszyn i materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji lub wykonywanych w lakierni usług są jednak w rękach inwestora lub technologa lakierni. Powinny być one przekazane projektantowi obiektu w formie projektu technologicznego opisującego wykonywane w lakierni czynności, budowę i parametry techniczne maszyn. Bez tej części pakietu informacyjnego dotyczącego organizowanej lakierni nie ma możliwości prawidłowego przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem. To aspekty techniczne i technologiczne poddawane są tu ocenie pod kątem możliwości sformowania się atmosfery wybuchowej w konkretnie wskazanych pomieszczeniach lakierni i to w ściśle określonych warunkach. Wiedza o sposobie zabezpieczeń przed wybuchem na tym etapie nie jest tak przydatna, jak znajomość aspektów technologicznych lakierni ciekłej. Jednocześnie projekt budowlany obiektu z lakiernią podlega pod obowiązkowe uzgodnienie każdego elementu składowego tej dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. ochrony i zabezpieczeń ppoż., który z pewnością zapozna się z treścią, opisem i graficzną częścią O.Z.W., a to powoduje, że opracowany wcześniej dokument oceny zagrożenia wybuchem będzie jednak zweryfikowany i skontrolowany przez rzeczoznawcę ppoż. 

  Najważniejszym celem opracowania oceny zagrożenia wybuchem jest wskazanie projektantom lakierni na poziomie każdej branży projektu, z jakimi ograniczeniami muszą się oni liczyć, gdzie występują zagrożenia wybuchem w projektowanym budynku, w jakich warunkach i momentach mogą się pojawić i z czego wynikają. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...