• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 5 z 9

  Mieszanina wybuchowa to mieszanina pyłów, gazów lub par substancji palnych z utleniaczem (powietrzem) w koncentracji zdolnej do zapalenia się i podtrzymania tego pożaru do czasu wypalenia się całego paliwa. W zagadnieniach dotyczących analiz zagrożenia wybuchem najczęściej używane jest sformułowanie „atmosfera wybuchowa”. 

  Podstawą prawną do opracowania O.Z.W. jest art. 37 w rozdziale 8 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, o następującej treści: 

  § 37. Ocena zagrożenia wybuchem. 

  1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem. 

  2. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. 

  Rozporządzenie to wydane jest na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 353). W tej sytuacji jest to akt prawny, który dotyczy budynków i pomieszczeń w tych budynkach, a nie stanowisk pracy i wytycznych BHP wynikających z aktów prawnych opartych o ustawę Kodeks pracy. Techniczną podstawą oceny zagrożenia wybuchem jest analiza przebiegu procesów, w tym procesów technologicznych lub magazynowania, przelewania i dystrybucji niebezpiecznych pod względem wybuchowym cieczy, gazów lub pyłów. W kolejnych punktach par. 37 przytoczonego wcześniej rozporządzenia ustawodawca wskazuje, że: 

  3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. 

  Z tego zapisu wynika, że O.Z.W. przybiera także formę graficzną/rysunkową. Jest to istotne w zakresie pozycji tego opracowania w procesie organizacji i późniejszego funkcjonowania lakierni oraz jej cyklicznych kontroli. Lekkie zaskoczenie wywołać może jednak pkt 4 art. 37 rozporządzenia wskazujący osoby, które wykonać powinny ocenę zagrożenia wybuchem: 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...