• ReklamaA1 - silpol v2

Szukaj

  ReklamaB1 - EcoLine 04.2021-12.2024 Bogumiła

  Normy/Prawo

  Wydanie nr: 4(138)/2022

  Artykuły branżowe

  Normy/Prawo

  ponad rok temu  16.09.2022, ~ Administrator,   Czas czytania 18 minut

  Strona 4 z 9

  Obowiązek przeprowadzenia O.Z.W., jej zawartości i wymagane klasyfikacje wynikają wprost z przepisów. Głównym celem przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem na etapie prac projektowych nad organizacją lakierni jest określenie zasad i wytyczne do wykonywanego projektu budowlanego lakierni. 

  Dokument O.Z.W. kontrolowany jest przez Państwową Straż Pożarną na etapie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończonej budowie lakierni oraz często przez Państwową Inspekcję Pracy w trakcie rutynowych i interwencyjnych kontroli zakładu pracy i jego pomieszczeń. W niektórych przypadkach brak O.Z.W. lub zawarte w niej błędne konkluzje mogą okazać się bardzo kłopotliwe. Szczególnie, gdy lakiernia powstała w wynajętym obiekcie i jej użytkownik nie posiada projektu budowlanego ani wykonanej dla jego potrzeb oceny zagrożenia wybuchem oraz sytuacji, w których lakiernia w obiekcie powstała z pominięciem procedur budowlanych bez przeprowadzenia O.Z.W. 

  Podstawą prawną obowiązkowego przeprowadzenia oceny zagrożenia wybuchem nie są przepisy prawa budowlanego, ani ustawa Kodeks pracy, tylko ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. nr 57, poz. 353). To użytkownik obiektu, w którym wystąpić może atmosfera wybuchowa, musi posiadać w celach kontrolnych dokumentację klasyfikacyjną pomieszczeń w zakresie zagrożenia wybuchem, jaką jest dokumentacja oceny zagrożenia wybuchem. Jeżeli jednak użytkownik funkcjonującej już lakierni nie posiada O.Z.W., to dochodzi tu do pewnego nonsensu. Konieczne staje się opracowanie kompletnie zbędnego dokumentu, ponieważ w istniejącej i funkcjonującej lakierni po dokonaniu nowych klasyfikacji pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem niewiele da się zmienić bez przeprowadzenia prac budowlanych lub remontowych, gdy wstecznie wykonana O.Z.W. wykaże nieprawidłowości w układzie zabezpieczeń pomieszczeń przed wybuchem. 

  Pamiętajmy, że głównym celem przeprowadzonej oceny zagrożenia wybuchem jest wskazanie wytycznych projektowych dla projektowanego budynku i jego pomieszczeń w zakresie wymaganych klasyfikacji i jego ochrony przed wybuchem. 

  Skutkiem otrzymanych wyników i dokonanych klasyfikacji jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w układzie budowlanym obiektu, odpowiednich materiałów budowlanych i rozwiązań w projektowanych instalacjach technicznych lub pominięcie wszelkich zabezpieczeń, jeżeli wyniki oceny nie wykazują szczególnie poważnych zagrożeń. Przyjęte w O.Z.W. klasyfikacje wywołują jednak określone przepisami skutki. 
  W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690), stanowiącym razem z ustawą Prawo budowlane najważniejszy akt prawny dla każdego projektanta obiektów budowlanych, aspektom ochrony pomieszczeń przed pożarem i wybuchem poświęconych jest dziesięć rozdziałów działu VI. Klasyfikacja któregoś z pomieszczeń przyjęta w O.Z.W. jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem zgodnie z par. 271.1 wskazanego rozporządzenia może nawet wykluczyć możliwość budowy lakierni lub adaptacji pomieszczenia w istniejącym obiekcie. Jeżeli O.Z.W. dla pomieszczeń obiektu miałaby zostać wykonana (z powodu braku takiego opracowania) przed lub po kontroli obiektu pod względem bezpieczeństwa ppoż., to obawy użytkownika czy właściciela lakierni o zawarte w niej wnioski i klasyfikacje stają się w pełni uzasadnione. W trybie realizacji procedur budowlanych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, niezbędnym elementem dokumentacji projektowej obiektu jest kompleksowa ocena zagrożenia wybuchem obejmująca każde pomieszczenie lakierni, w którym wytworzyć się może mieszanina wybuchowa. 

  Komentarze (0)

  dodaj komentarz
  Aby dodać komentarz musisz podać wynik
   Nie ma jeszcze komentarzy...